Aktualności BHP 2017/02

 • Nowości
  • Sprawdź, które zakłady i w jakim zakresie skontroluje PIP w tym roku (1-4)
  • Procedura uznania kwalifikacji z zakresu bhp zdobytych w innych państwach UE (1-3)
  • Jakich zmian w przepisach o szkoleniach bhp domagają się Pracodawcy RP (2)
  • Kolejne zmiany dotyczące wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (6)
  • Jakie zmiany szykują się w badaniach okresowych policjantów i Straży Granicznej (10)
 • Temat numeru
  • Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki podnośnikowe (8-9)
   Obowiązek posiadania uprawnienia na obsługę konkretnych typów, rodzajów wózków spowodowanych jest wymaganiami przepisów, a wymóg ten z kolei wynika z faktu, że konstrukcja i przeznaczenie poszczególnych wózków, rodzaj napędu, sposób sterowania i osprzęt związany z zakresem pracy wózka wymagają od obsługującego wiedzy i umiejętności adekwatnych do konkretnego rodzaju wózka i jego przeznaczenia.
 • Wypadki przy pracy
  • Sprawdź, dlaczego wzrosła liczba wypadków w 2016 roku (11)
 • Dobre praktyki
  • PKP Energetyka S.A. Liderem Bezpiecznej Pracy (12-13)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Lista kontrolna dla zakładu gastronomicznego (14-15)
  • Czy stanowisko spawacza należy ująć w sprawozdaniu Z-10 (16)