Aktualności BHP - wydanie specjalne 2017/11 (38)

 • Szkolenia BHP
  • Ciekawe i skuteczne szkolenie bhp - czy to możliwe (1, 3)
   Szkolenie bhp to zło konieczne. Nudne, nieciekawe, jednym słowem - strata czasu. Tak najczęściej o szkoleniach bhp mówią pracownicy. A wcale nie musi tak być. Można je uatrakcyjnić. Poznaj sposoby prowadzenia szkoleń bhp, w których uczestnicy biorą aktywny udział i uczą się przez zabawę. Oto kilka sprawdzonych i skutecznych pomysłów, dzięki którym urozmaicisz swoje szkolenia bhp i poprawisz ich atrakcyjność.
  • Braki w szkoleniach bhp pracowników należy jak najszybciej uzupełnić (2)
   Pracownik pracuje w zakładzie od 2 lat i do tej pory nie odbył szkolenia wstępnego bhp ani instruktażu stanowiskowego. Czy w tej sytuacji pracodawca powinien z datą bieżącą wykonać szkolenie wstępne i stanowiskowe, a w ciągu 12 miesięcy przeprowadzić szkolenie okresowe (stanowisko robotnicze)?
  • Planowanie efektywnego szkolenia bhp (4-5)
   Planowanie efektywnego szkolenia bhp to proces. Właściwie jego przeprowadzenie gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych celów szkolenia. Wiedząc, według jakiego modelu chcemy przeprowadzić szkolenie, co brać pod uwagę, planując sesje szkoleniowe, można przygotować szkolenie, które w rezultacie będzie efektywne i będzie kształtować pożądane postawy pracowników wobec bhp. Jak zatem zaplanować skuteczne szkolenie bhp?
  • Szkolenie wstępne a lista obecności i protokół poegzaminacyjny (6)
   Ze szkolenia okresowego należy sporządzić listę obecności, sprawdzian wiedzy oraz protokół z egzaminu. A jak to jest ze szkoleniem wstępnym? Czy musi być lista obecności i protokół? Instruktaż stanowiskowy musi zakończyć się egzaminem, ale czy potrzebny jest protokół i lista obecności? Czy wystarczy test wiedzy i podpis na karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach pracownika?
  • Nie tylko pracownik służby bhp może prowadzić szkolenie wstępne ogólne (6)
   Czy szkolenie wstępne ogólne z zakresu bhp, w firmie, w której zatrudniony jest pracownik służby bhp, może prowadzić dodatkowo jeszcze inna wyznaczona przez pracodawcę osoba, posiadająca zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu?
  • Szkolenie bhp dla pracodawców kontra szkolenia bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp (7)
   Czym różni się szkolenie z zakresu bhp dla pracodawców od szkolenia bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp w swoim zakładzie?
  • Przydział pracowników do poszczególnych grup szkoleniowych (8)
   Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podaje, kto odbywa szkolenia. Czy można zatem podzielić szkolenia bhp na szkolenie okresowe pracowników służby bhp, pracodawców (osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, placówkami edukacyjnymi, spółdzielniami), osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych), pracowników na stanowiskach robotniczych czy pracowników inżynieryjno-technicznych lub administracyjno-biurowych?
  • Dokumenty od zewnętrznego organizatora potwierdzające przeprowadzenie szkolenia bhp (9)
   Prowadzeniem szkoleń bhp w firmie zajmuje się podmiot zewnętrzny. Jakie dokumenty potwierdzające szkolenia okresowe pracowników musi otrzymać pracodawca od zewnętrznej firmy szkoleniowej? Czy wystarczające jest otrzymanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu okresowym bhp? Gdzie przechowywana jest dokumentacja dotycząca przeprowadzonego szkolenia?
  • Język szkolenia bhp i instrukcji bhp dla pracownika obcojęzycznego (9)
   Jak powinno wyglądać szkolenie bhp dla pracownika z Ukrainy? Czy szkolenie takie prowadzi pracodawca, czy agencja pracy tymczasowej? Czy takie szkolenie powinno odbyć się po polsku, czy w języku zatrudnionego pracownika? Ponadto pracodawca zapoznaje takiego pracownika z instrukcjami bhp i oceną ryzyka zawodowego. Czy te dokumenty należy przetłumaczyć, jeżeli pracownik nie zna języka polskiego?
  • Szkolenia okresowe bhp brygadzisty wykonującego prace szczególnie niebezpieczne (10)
   Czy osoba kierująca pracownikami wykonującymi prace szczególnie niebezpieczne i wykonująca z nimi te pracy (brygadzista) powinna szkolić się okresowo co 1 rok na stanowiskach robotniczych wykonujących takie prace, a oddzielnie co 5 lat jako osoba kierująca pracownikami?
  • Prowadzenie szkolenia wstępnego bhp przez pracodawcę (11)
   Czy pracodawca zatrudniający powyżej 10 pracowników może prowadzić dla swoich pracowników szkolenia wstępne bhp, mając samemu ukończone szkolenie bhp dla pracodawców?
  • Instruktaż stanowiskowy pracownika samozarządzającego (11)
   Kto przeprowadzi instruktaż stanowiskowy pracownika zespołu samozarządzającego, jeżeli nie ma bezpośredniego kierownika?
  • Kwalifikacje kierownika prowadzącego instruktaż stanowiskowy (12)
   Jakie uprawnienia i kwalifikacje powinna posiadać osoba, która prowadzi instruktaż stanowiskowy dla pracowników? Czy długa praktyka zawodowa i rola kierownika jest wystarczającą formą doszkolenia pracownika (wiedza i doświadczenia zawodowe) do przeprowadzania stanowiskowego instruktażu?