Alert BHP 2017/12 (luty)

  • Aktualności
    • Przepisy dotyczące BHP opublikowane od 15 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (3)
    • Porady eksperta (4)
  • Ergonomia
    • Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym (6)
  • Prawo - BHP, PPOŻ, KP
    • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2017 r. - nowa procedura wydawania zezwoleń na pobyt i pracę (12)
    • Współpraca służb BHP i służby medycyny pracy
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
    • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w strefach wybuchowych, lakierniach, spalarniach (16)
    • BHP przy pracy z polem elektromagnetycznym (22)
  • Narzędziownia
    • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny pakującej (pakowarki) (31)
    • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: suwnicowy (32)
    • Arkusz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: suwnicowy (34)
    • Karta oszacowania i informacji o zagrożeniach i ryzyku zawodowym na stanowisku suwnicowego (35)
    • Załącznik nr 1. Wzór. Instrukcja bezpiecznej obsługi elektronarzędzi (37)
    • Załącznik nr 2. Wzór. Kartoteka - elektronarzędzia (40)
    • Załącznik nr 3. Wzór. Lista kontrolna dla elektronarzędzi (41)
  • Bezpieczne stanowisko
    • Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń - jak wyeliminować zagrożenia wypadkowe? (42)
    • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych (46)
    • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych (52)
  • Szkolenia pracowników
    • Komunikacja werbalna w procesie pracy (56)
  • Czynniki szkodliwe
    • Badanie przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe (62)