Monitor Prawniczy 2013/24

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1287)
  • Aktualności europejskie (1289)
 • Opinie
  • Delimitacja zakresów robót budowlanych prowadzonych w obiekcie po jego wybudowaniu (1293)
  • Nieświadomość jako przyczyna odmowy dokonania czynności notarialnej (1300)
  • Przekroczenie granic obrony koniecznej wynikające ze strachu lub silnego wzburzenia (1307)
 • Orzecznictwo
  • Postępowanie scaleniowe - przyznanie prawa do gruntu, III CZP 16/13 (1313)
  • Żądanie współwłaściciela wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy wspólnej, III CZP 88/12 (1315)
  • Ochrona dóbr osobistych, ochrona danych osobowych, ICSK 684/12 (1319)
  • Reprezentacja i prowadzenie spółki jawnej, IV CSK 332/12 (1321)
  • Niewykonanie przez wykonawcę wezwania do złożenia dokumentów i oświadczeń jako podstawa zatrzymania wadium przez zamawiającego, II CSK 448/12 (1324)
 • Glosa
  • Niepodzielność prawa głosu współwłaścicieli lokalu (1328)
 • Leksykon Tajemnic
  • Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnica radcy prawnego (1332)