Monitor Prawniczy 2017/15

 • Aktualności
  • Ustalenie kursu franka właściwego dla spłaty kredytu
  • Rozdzielność majątkowa a koszty podatkowe
  • Termin zawity zgłaszania roszczeń z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogę
  • Pomoc państwa
  • Powództwo w przedmiocie roszczenia regresowego
  • Ograniczenia w urządzaniu gier losowych online
 • Artykuły
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. I)
  • Realizacja roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości w obrocie powszechnym oraz w egzekucji, upadłości i w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie według znowelizowanej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
  • O zadośćuczynieniu za naruszenie praw pacjenta
  • „Samodzielność” roszczenia leasingobiorcy o wydanie korzyści (art. 70915 KC)
  • Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji