Monitor Prawniczy 2017/17

 • Aktualności
  • Wydatki na aplikację radcowską
  • Wymogi uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki
  • Przesłanki zatrzymania prawa jazdy a uchylenie mandatu
  • Opodatkowanie odprawy w ramach dobrowolnych odejść pracowniczych
  • Kary w umowie deweloperskiej
  • Odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania
  • Usługa inwestycyjna
  • Usługi pocztowe
 • Artykuły
  • Zakres kompensacji - krytyka koncepcji szkód pośrednich (cz. I)
  • Postępowanie nakazowe z powództwa banku (art. 485 paragraf 3 KPC) - do uchylenia czy zmiany (wybrane problemy)?
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. III)
  • Modyfikacje zasad solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych
  • Stosowanie okresów przejściowych w zakresie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności podsystemu "Infrastruktura" na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1299/2014
  • Wygaśnięcie umowy zmieniającej umowę spółki ze skutkiem wstecznym w związku z nieziszczeniem się warunku zgłoszenia w prekluzyjnym terminie wniosku o zarejestrowanie zmian - skutki