Monitor Prawniczy 2017/19

 • Aktualności
  • Postanowienie wstępne w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu
  • Kaskadowe oddawanie dróg
  • podatkowe skutki przekazywania pieniędzy członkom rodziny
  • Przychody ze sprzedaży w Internecie
  • Wymogi interpretacji
  • Sposób przekazania alimentów warunkujący odliczenie tej kwoty od dochodów
  • Oferty przejęcia
  • Nieuczciwe praktyki handlowe
  • Termin przedawnienia roszczeń konsumenta
 • Artykuły
  • Prawne granice przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego bez zgody podmiotu danych - perspektywa prawa polskiego i niemieckiego w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  • Procedura połączenia odwrotnego z perspektywy prawnej i rachunkowej
  • Dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkowe spadkodawcy ponoszona przez spadkobierców
  • Sukcesja uprawnień przysługujących kupującemu z tytułu rękojmi
  • O odpowiedzialności portalu informacyjnego - cz. I
  • Bieg przedawnienia a retrospektywność prawa
  • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku prawidłowego utrzymywania kanałów melioracyjnych