Monitor Prawniczy 2017/20

 • Aktualności
  • Termin do wniesienia roszczeń wobec lotniska w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości
  • Uprawnieni do odbioru depozytu po osobie zmarłej
  • Opłaty za postów w strefie płatnego parkowania
  • Elementy uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego
  • Skutki wyłączenia wkładu z opodatkowania przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową
  • Podatkowe skutki zawarcia przez strony nieodpłatnej umowy ustanowienia służebności przesyłu
  • Powstanie obowiązku podatkowego w razie wykonywania usługi budowlanej etapami
  • Pomoc państwa
  • Udzielenie ochrony międzynarodowej
 • Artykuły
  • Pozew w postępowaniu cywilnym po ogłoszeniu upadłości pozwanego
  • Przetwarzanie informacji o przedawnionych zobowiązaniach pieniężnych - wybrane uwagi
  • Rozliczenie stron w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu
  • Marki parasolowe
  • Czas na zgłoszenie przez udziałowca sprzeciwu wobec uchwały podjętej na zgromadzeniu spółki kapitałowej
  • Odwołanie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego
  • Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych