Serwis Prawno-Pracowniczy 2017/09

 • Aktualności
  • Nowe stawki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2017 r.
  • Zmiana właściwości sądów rozpoznających sprawy z zakresu prawa pracy
  • Zmiany w sprawozdawczości budżetowej
  • Wzruszalność decyzji ZUS na nowych zasadach
  • Zmiana wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Nowe zawody szkolnictwa zawodowego
 • O tym się mówi
  • Co zmieni się od 1 czerwca 2017 r. w zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Temat miesiąca
  • Jak wydawać świadectwa pracy w okresie przejściowym po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy
 • Prawo Pracy
  • Jak należy ustalić dzień wolny za pracę w niedzielę
  • Czy pracodawca może wynająć pracowników od innego pracodawcy
  • Jak należy zwalniać nauczycieli wygaszanego gimnazjum
  • Jakie są konsekwencje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu
  • Jak rozliczać wynagrodzenie, gdy zleceniobiorca nie wystawia rachunku w każdym miesiącu
  • Jak rozliczyć podróż krajową, która jest połączona z podróżą zagraniczną
  • Jak w 2017 r. wynagradzać egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych
 • ZUS
  • Jak przygotować korekty dokumentów ZUS za studenta-zleceniobiorcę
  • Czy matka przebywająca w szpitalu może przekazać prawo do zasiłku macierzyńskiego teściowej
  • Procedura wydawania interpretacji indywidualnych przez ZUS
  • Czy w trakcie urlopu ojcowskiego pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego
 • Bezpieczna Praca
  • Czy działacza związkowego należy skierować na badania profilaktyczne
  • Czy pracodawca powinien utworzyć rejestr wypadków przy pracy, gdy w zakładzie nie było żadnego wypadku
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Czy pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje zwolnienie od pracy na wizyty u dowolnego lekarza
  • Czy pracodawca może skierować pracownika niepełnosprawnego na badania kontrolne
 • Z wokandy
  • Czy pracownik może kwestionować procedurę zgłaszania kandydatów do rady nadzorczej przyjętą przez związki zawodowe
 • Działalność Socjalna
  • Czy przysługuje świadczenie urlopowe, jeżeli podczas urlopu występuje święto
  • Kiedy należy przekazać odpisy na zfśs w 2017 r.
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Wolontariat - warunki korzystania z wolontariuszy
  • Praktyka absolwencka - na czym polega
 • O to pytają kadrowi
  • Jak wygląda wystawienie duplikatu świadectwa pracy
  • Jak traktować czas spędzony przez pracownika na szkoleniu, na które został skierowany przez pracodawcę
  • Czy pracodawca jest związany wnioskiem o urlop wypoczynkowy pracownicy w ciąży
  • Jak pracodawca powinien ustalać z kilkoma organizacjami związkowymi treść regulaminu pracy
 • Vademecum kadrowego
  • Na jakiej podstawie najkorzystniej zatrudniać i prawidłowo rozliczać członków zarządu spółek kapitałowych
 • Płace i rozliczenia
  • Jak wypełnić zaświadczenie o przychodzie pracownika/zleceniobiorcy uprawnionego do zasiłku lub świadczenia przedemerytelnego