Serwis Prawno-Pracowniczy 2017/23

 • Aktualności
  • Rekompensata za utratą prawa do deputatu węglowego
  • Nowe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosków w sprawie dochodzenia wypłat z FGŚP od niewypłacalnego pracodawcy
  • Zmiany w statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
  • Likwidacja stanowisk doradców i asystentów w administracji publicznej
  • Zmiany w wydawaniu wiz dla cudzoziemców
  • Nowe wnioski do wypłaty zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Nowe zbiorcze wykazy i wnioski a także zasady wypłat z FGŚP
 • O tym się mówi
  • Zmiany w dofinansowaniu przez ZUS prewencji wypadkowej dla płatników składek
 • Temat miesiąca
  • Jak zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.
 • Prawo pracy
  • Jak ustalić wymiar czasu pracy w 2018 r.
  • Czy można czasowo powierzyć inną pracę pracownikowi samorządowemu
  • Czy zwolnienie ze świadczenia pracy może obejmować tylko niektóre dni tygodnia
  • Czy pracownica po urlopie macierzyńskim ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka
 • Wynagrodzenia
  • Komu przysługuje prawo do wynagrodzenia prowizyjnego
  • Czy ekwiwalent za urlop i odprawę emerytalną należy wliczyć do podstawy wymiaru odszkodowania za zakaz konkurencji
  • Jak należy rozliczać studiującemu pracownikowi zwrot kosztów dojazdów na zajęcia
  • Jak zmieni się wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r.
 • ZUS
  • Czy należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia za emeryta, który pozostaje także w stosunku pracy z inną firmą
  • Czy płatnik składek musi przekazywać dokumenty do zasiłku chorobowego jeśli płatnikiem jest ZUS a pracownik otrzymał e-zwolnienie
  • Czy od pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, który jest również wspólnikiem spółki cywilnej należy opłacać składkę na Fundusz Pracy
  • Czy pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego jeśli jest inny domownik mogący zapewnić opiekę
 • Bezpieczna praca
  • Czy po przejęciu zakładu pracy należy skierować pracowników na badania i szkolenia bhp
  • Czy czas oczekiwania pracownika na badania kontrolne jest nieobecnością usprawiedliwioną
 • Związki zawodowe
  • Czy odmowa wyrażenia zgody na zwolnienie działacza związkowego wymaga uzasadnienia
  • Czy związkowca można przenieść na inne stanowisko
  • Z wokandy
  • Dłuższy okres wypowiedzenia nie oznacza wyższego odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę
 • Działalność socjalna
  • Czy do dochodu pracownika, od którego zależy wysokość świadczeń zzfśs, należy wliczać świadczenie wychowawcze (tzw. 500+)
 • Ściągawka dla kadrowego
  • E-składka jedna wpłata na wszystkie składki ZUS
  • Podział e-składki na poszczególne ubezpieczenia i fundusze w ZUS
 • O to pytają kadrowi
  • Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę można podać kilka przyczyn zwolnienia
  • Kiedy można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  • Czy wniosek o urlop na żądanie może zostać zgłoszony telefonicznie
  • W jakim czasie związek zawodowy musi przedstawić stanowisko w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Na jakich zasadach przyznawać trzynastki za 2017 r.
 • Płace i rozliczenia
  • Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na świadczenia od niego zależne