Kalkulator ekspozycji na hałas wersja 0.2

Program umożliwia wyznaczenie dziennej ekspozycji na hałas na podstawie wyników pomiarów poziomów dźwięku A wykonanych w dających się wyróżnić przedziałach czasu w ciągu dnia pracy. Program nie wymaga instalacji i może być uruchomiony za pomocą większości przeglądarek internetowych. Jest to wersja testowa stanowiąca rozszerzenie wersji pierwszej. Nowe możliwości polegają na:

  1. obliczaniu niepewności pomiaru zgodnie z normą EN-ISO-9612 "Akustyka - Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas - metoda techniczna".
  2. obliczaniu ekspozycji tygodniowej

Obsługa programu jest intuicyjna. Wystarczy kliknąć na podany niżej odnośnik i podać kolejno wyniki pomiarów hałasu na stanowisku pracy:

Uruchom program

Życzę miłej pracy.