Książki

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne 2018

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne

pod redakcją dr Małgorzaty Pośniak, wydanie XI zmienione, ISBN 978-83-7373-264-3