Serwis Prawno-Pracowniczy 2016/14

Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych

 • Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych - odpowiedzi na pytania z praktyki
  • Zasiłek chorobowy
   • Czy zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania, jeśli posiada 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia
   • Jaki okres przerwy w chorobie powoduje ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
   • Od kiedy zleceniobiorca-student ma prawo do zasiłku chorobowego
   • Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą nabywa prawo do zasiłku chorobowego
   • Czy po zasiłku macierzyńskim należy wyczekiwać na prawo do zasiłku chorobowego
   • Jak ustalić okres zasiłkowy pracownikowi, który w wyniku kontroli utracił prawo do zasiłku chorobowego
   • Czy pracownik nabywa prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w trakcie urlopu bezpłatnego
   • Czy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego dotyczy przedsiębiorców po przerwie na wychowanie dziecka
   • Czy w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą pracownik ma prawo do świadczenia chorobowego z tytułu własnej choroby
  • Zasiłek opiekuńczy
   • Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli jej mąż przebywa w domu na urlopie bezpłatnym
   • Czy babce przysługuje zasiłek opiekuńczy w związku z chorobą wnuka
   • Czy pobieranie zasiłku opiekuńczego wydłuża okres wyczekiwania
   • Jak prawidłowo ustalić prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice pracują w systemie zmianowym
  • Zasiłek macierzyński
   • Jak wykazać w dokumentach rozliczeniowych podwyższony zasiłek macierzyński
   • Jak ustalić okres wydłużenia zasiłku macierzyńskiego z powodu równoczesnej pracy i pobierania zasiłku
   • Czy ojciec dziecka ma prawo do wyrównania zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego
   • Jakie dokumenty złożyć przy zmianie ubezpieczonego pobierającego zasiłek macierzyński
  • Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
   • Jak rozliczyć zasiłek chorobowy spowodowany wypadkiem przy pracy u drugiego pracodawcy
   • Kiedy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
   • Czy wypłacić zleceniobiorcy zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli są podejrzenia, że był pod wpływem alkoholu
   • Czy pracownik uzyska prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli nie ma szkolenia bhp
   • W jaki sposób zwaloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego
  • Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
   • Jak prawidłowo wliczać premię roczną do podstawy wymiaru zasiłku
   • Jak prawidłowo obliczyć podstawę zasiłkową przy zmianie zasad wynagradzania w firmie
   • Czy w podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględniać premię uznaniową
   • Czy należy pomniejszyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli podczas jego pobierania nastąpiła zmiana etatu
   • Jak obliczyć zasiłek chorobowy, jeśli pracownik stał się niezdolny do pracy bezpośrednio po urlopie wychowawczym
   • Jak obliczyć zasiłek chorobowy pracownikowi pracującemu w nocy
   • Czy do podstawy wymiaru zasiłku wlicza się składniki roczne wypłacone zaliczkowo
   • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy w pierwszym miesiącu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
   • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy, z którym zleceniodawca zawarł dwie umowy zlecenia
   • Czy nieprawidłowo wypłacona prowizja wpływa na wysokość podstawy wymiaru zasiłku