Aktualności BHP 2018/03-04 (119)

 •  Nowości
  • Od kwietnia nowe stopy procentowe na ubezpieczenie wypadkowe (1-3)
   Od 1 kwietnia 2018 r. mają ulec zmianie niektóre kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla wielu grup działalności. Zmiana ta będzie pozytywna dla sporej grupy płatników, w których kieszeni, dzięki obniżeniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zostanie więcej pieniędzy. Niestety w przypadku czterech grup działalności składka wzrośnie.
  • Polscy przedsiębiorcy nie są gotowi do wdrożenia normy ISO 45001 - System Zarządzania BHP (4)
   Skuteczność wdrożonych w polskich firmach systemów zarządzania bhp w świetle nowej Normy ISO 45001, w przededniu jej wejścia w życie, wygląda mizernie. W materiale podano szczegóły wyników kontroli PIP oraz ROP w zakresie przygotowania do wdrożenia i przejścia na nowe wymagania.
  • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z zakresu bhp od 1 stycznia 2019 roku (5)
   Ministerstwo pracy pracuje nad zmianą w zakresie prowadzenia akt osobowych. Akta te będą się składać z 4 (a nie jak obecnie 3) części. Dokumenty istotne z punktu widzenia bhp znajdą się w części A oraz B. Powstanie także odrębna część akt osobowych poświęcona tylko i wyłącznie ewidencji czasu pracy. Zobacz zatem, jakie dokumenty związane z bhp będą miały swoje miejsce w aktach osobowych pracownika.
 • Warunki pracy
  • Jak chronić przed smogiem pracowników wykonujących prace na dworze (6-7)
   O złej jakości powietrza nad naszym krajem, zanieczyszczeniach, pyłach i smogu słyszymy ostatnio zewsząd. Instytucje monitorujące stan jakości powietrza wydają ostrzeżenia i zalecają nieopuszczanie pomieszczeń. Jednak pracować trzeba. Co w takiej sytuacji z osobami pracującymi na otwartym powietrzu? Na co są narażone i jakie środki ochrony powinien im zapewnić w takiej sytuacji pracodawca?
 • Temat numeru
  • Zagrożenia na stanowisku montera suchej zabudowy (8-11)
   Prace polegające na wykonaniu suchej zabudowy przeprowadzane są głównie wewnątrz budynków, ale w zakres tych robót mogą również wchodzić czynności wykonywane na otwartym terenie, w tym na placach budowy, np. transport elementów suchej zabudowy. Bardzo ważne jest zachowanie przy wykonywaniu tych prac wymogów bezpiecznej pracy. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie. Ważne jest zatem uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy, oraz zasad ochrony przed tymi zagrożeniami.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Brak regularnej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej narusza obowiązki pracownicze w zakresie bhp (12-15)
   Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wypadki przy pracy
  • Przekazywanie dokumentacji powypadkowej do ZUS a ochrona danych osobowych (16)
   Kto i kiedy wysyła dokumentację powypadkową pracownika do ZUS i jakie są niezbędne załączniki do protokołu wypadkowego? Chodzi w szczególności o dane osobowe wrażliwe - dokumentację medyczną pracownika w związku z wypadkiem - jak to się ma do ochrony danych osobowych?