Aktualności BHP 2018/04 (120)

 •  Nowości
  • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (1)
   Ostatnie duże zmiany w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, choć w głównej mierze odnoszą się do działań inwestorów i projektantów, to jest kilka, które są również interesujące z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
 • Temat numeru
  • W jaki sposób pracodawca może chronić pracownika przed boreliozą? (8-9)
   Z roku na rok kleszcze powiększają terytoria swojego występowania i dziś nie dziwi ich obecność na terenach miejskich. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawca wiedział, jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy, a pracownik, jak się przed nimi ustrzec.
 • Warunki pracy
  • Równowaga między pracą a odpoczynkiem specjalisty ds. bhp (3)
   Synergia pomiędzy życiem zawodowym a odpoczynkiem dotyczy również specjalistów ds. bhp. Jak ją zachować i o czym pamiętać, gdy wykonywanie obowiązków służby bhp wymaga nierzadko nadgodzin, pracy nad dokumentacją w domu czy szkoleń osobistych?
  • Montaż obrabiarek a przepisy bhp (4)
   Jakie przepisy bhp muszą zostać spełnione i uwzględnione przy montażu obrabiarek (tokarki, frezarki, wiertarki) w warsztatach (odległości od ścian, minimalna odległość pomiędzy, bezpieczne przejście itp.)?
  • W jaki sposób ograniczać uciążliwe działanie czynników stresogennych w miejscu pracy? (7)
   Przykłady dobrych praktyk stanowią propozycję i sugestię sposobów ograniczania uciążliwego działania czynników stresogennych. Należy jednak pamiętać o indywidualnym podejściu i strategie zaradcze dostosować do specyfiki danego zakładu pracy, stanowiska pracy i do indywidualnego pracownika. Jest to konieczne, gdyż psychospołeczne warunki pracy mogą stanowić zagrożenie, ale nie muszą.
  • Czy psycholog w firmie poprawi warunki pracy? (10)
   Dobra atmosfera w pracy wpływa na warunki w pracy. Pracownik służby bhp może sam zaangażować się w wyjaśnienie powodów złych stosunków w pracy, nie zawsze jednak ma na to czas. Dlatego w praktyce sprawdza się zatrudnienie psychologa. Rozładowanie napięć w miejscu pracy oznacza ograniczenie stresu, poprawę atmosfery w pracy i wpływa na zdrowie pracowników oraz ich bezpieczeństwo.
  • Czy przedłużenie okresu używania odzieży roboczej jest dozwolone? (11)
   Pracownik ma przyznane ubranie robocze na przewidywany okres używalności 18 miesięcy. Pracował normalnie przez cały ten czas i ubranie robocze po oględzinach okazało się być zupełnie w dobrym stanie. Czy pracodawca na podstawie incydentalnego faktu może w jakiś sposób przedłużyć użytkowanie tego ubranie? W tabeli zakładowej nie chce zmienić terminu przewidywalnego użytkowania, gdyż jest to wyjątek i dotyczy jednego pracownika. W zakładzie nie obowiązuje regulamin pracy. Czy powinien być sporządzony protokół, wniosek tak jak to w przypadku przedwczesnego zużycia?
  • Czy ZUS dofinansuje poprawę warunków pracy w zakładzie pracy chronionej (11)
   Czy firma będąca zakładem pracy chronionej, wpłacająca systematycznie składki i korzystająca ze środków PFRON może skorzystać z dofinansowania na poprawę warunków pracy w zakresie bhp, zatrudniając 175 pracowników? Właściciele posiadają drugą odrębną firmę, ale ona nie wpłaca terminowo składek na ubezpieczenia.
  • Jaką dokumentację dotyczącą obuwia ochronnego musi przechowywać pracodawca? (12)
   Jakie dokumenty z zakresu bhp pracodawca musi obowiązkowo przechowywać, jeżeli kupuje pracownikom obuwie ochronne?
 • Ppoż.
  • 20 skutecznych sposobów eliminacji zagrożeń pożarowych (5-6)
   Bardzo ważnym zagadnieniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej są wymogi bezpieczeństwa pożarowego, jakie panują w firmie. Są to warunki, które muszą zostać spełnione, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć istniejące zagrożenia pożarowe. Jak ustrzec się pożaru na terenie firmy?
 • Szkolenia
  • Wymagania co do organizacji szkoleń operatorów wózka widłowego (13)
   Jakie wymagania należy spełnić, aby organizować szkolenia operatorów wózka widłowego zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego? Jak to będzie wyglądało, gdy wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, czy coś się zmieni?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Czy praca w szczególnych warunkach decyduje o wcześniejszej emeryturze (14-16)
   O charakterze prac w szczególnych warunkach nie przesądza zatrudnienie przeważającej liczby pracowników przy pracach w takich warunkach, lecz to, czy do osiągnięcia celu postawionego wydziałowi konieczne było wykonywanie prac wymienionych w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.