Aktualności BHP 2018/04-05 (121)

 •  Nowości
  • Obsługa zwierząt gospodarskich na nowych zasadach (1-3)
   Zgodnie z nowymi przepisami integralną częścią obsługi zwierząt stanie się – obok chowu i hodowli – użytkowanie zwierząt. W dotychczasowym stanie prawnym do obsługi zwierząt gospodarskich zaliczały się czynności związane z leczeniem. Teraz nowe rozporządzenie ogranicza obowiązki związane z obsługą zwierząt do zapewnienia pomocy podczas zabiegów lekarsko-weterynaryjnych.
  • W branżach najbardziej wypadkowych wzrosła liczba wypadków śmiertelnych (3-4)
   Jak podaje GUS, w 2017 roku wzrosła liczba śmiertelnych wypadków przy pracy, zaś ogólna liczba wypadków przy pracy była o 0,5% wyższa niż w 2016 roku. Niestety nadal najbardziej niebezpiecznymi branżami, w których odnotowano największą liczbę wypadków śmiertelnych, są budownictwo, transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe.
 • Warunki pracy
  • Czy regulacja maszyny w ruchu jest dopuszczalna (5-6)
   W wielu firmach niejednokrotnie zdarza się, że mechanicy wykonują regulacje na maszynie w trakcie jej pracy lub pracownicy w trakcie pracy omijają zabezpieczenia, tzw. otwierają osłony stałe lub obchodzą system zabezpieczeń. Rodzi się wówczas pytanie: jak zapobiegać takiemu zjawisku? A może regulacja maszyny w ruchu jest dopuszczalna? Jakie konsekwencje grożą pracodawcom i osobom nadzorującym pracę za zezwalaniei pracownikom na takie postępowanie?
  • W jaki sposób chronić pracowników laboratorium przed zagrożeniami biologicznymi? (15-16)
   W laboratorium zakładu planowane jest przeprowadzanie testów oraz analiz laboratoryjnych wybranych czynników w materiale biologicznym (chodzi o preparowanie tkanek i osocza ludzkiego). Jakie obowiązki w kwestii bhp należy spełnić? Czy konieczne są profilaktyczne szczepienia pracowników?
  • Jakie wymogi musi spełniać obuwie dla personelu medycznego? (16)
   Czy można zakupić personelowi medycznemu obuwie medyczne bez paska na piętę?
 • Wypadki przy pracy
  • Czy stan psychiczny pracownika może stanowić przyczynę wypadku? (7)
   Analizujemy wypadek, w którym choć ciężko zostali poszkodowani dwaj pracownicy, inspektor bhp nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości po stronie pracodawcy. Natomiast zespół powypadkowy musiał wykazać się dociekliwością w ustalaniu faktów i przyczyn wypadku. Ten przypadek to przykład, jak nietypowe potrafią być przyczyny wypadków.
  • Czy wypadek podczas wyjścia pracownika do sklepu w czasie pracy będzie wypadkiem przy pracy (14)
   Czy za wypadek przy pracy należy uznać zdarzenie, które nastąpiło w sytuacji, gdy pracownik wyszedł w czasie pracy do sklepu i nie powiadomił przełożonego o tym, że wychodzi? A w przypadku, gdy zgłosi przełożonemu, że wychodzi do sklepu, i ulegnie wypadkowi, czy wypadek wtedy jest wypadkiem przy pracy? Czy zawsze pracownik powinien zgłaszać fakt, że wychodzi np. do sklepu?
 • Temat numeru
  • Jakie zagrożenia występują najczęściej na stanowisku pracy pracownika stacji benzynowej (8-10)
   Aby skutecznie zabezpieczyć pracownika stacji benzynowej przed występującymi na jego stanowisku zagrożeniami, należy je najpierw zidentyfikować. Jednak zadanie to wcale nie jest takie proste. Zakres obowiązków pracowników stacji benzynowych bywa bardzo szeroki. Stacja benzynowa obecnie to nie tylko dystrybutory z paliwem, to również sklep czy bar.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność uzupełniającą za skutki wypadku przy pracy? (11-13)
   W sprawie z powództwa pracownika o ustalenie wypadku przy pracy niedopuszczalne jest równoczesne orzekanie przez sąd pracy na wniosek pracodawcy, że do wypadku przy pracy doszło wyłącznie z winy poszkodowanego pracownika w okolicznościach wyłączających prawo takiego ubezpieczonego do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli pozwany pracodawca nie wytoczył pracownikowi powództwa wzajemnego o ustalenie, że nie będzie ponosił uzupełniającej odpowiedzialności cywilnoprawnej za skutki spornego wypadku przy pracy, do którego miało dojść z wyłącznej winy pracownika.