Aktualności BHP 2018/05-06 (123)

 •  Nowości
  • Od 1 czerwca nie będzie obowiązkowych szkoleń okresowych bhp dla pracowników biurowych (1-2)
   Firmy zatrudniające pracowników na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i w najmniej szkodliwych warunkach pracy zostaną zwolnione z obowiązku kierowania na okresowe szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych.
  • Sprawdź, jakie kary grożą za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych (3-5)
   Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) niosą ze sobą bardzo poważne zmiany w tej kwestii. Proces wdrożenia jest bardzo skomplikowany i wymaga licznych zadań do wykonania. Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi działać zgodnie z nowymi przepisami od 25 maja 2018 r. Za ich nieprzestrzeganie grozić będą bardzo wysokie kary. Już teraz zapoznaj się z nowymi przepisami i dostosuj swoje procedury do nowych wymogów prawnych.
  • Pracodawca może stosować monitoring wizyjny w miejscach realizowanego procesu pracy (5-6)
   W wielu firmach stosuje się monitoring. Zazwyczaj ma on chronić dobytek pracodawcy, czuwać nad bezpieczeństwem pracowników. Jednak warto zwrócić uwagę na to, jak do kwestii monitoringu w zakładach pracy odnoszą się przepisy. Co może obejmować taki monitoring i do czego może służyć? Zwróćmy również uwagę na planowane zmiany przepisów w kwestii monitoringu z uwagi na nowe przepisy RODO.
 • Orzeczenia sądowe
  • Czy w dużym zakładzie konieczne jest utworzenie własnej służby bhp (7)
   „Zatrudniając więcej niż 100 pracowników, pracodawca musi utworzyć służbę bhp. Zaś pojęcie „służba bhp” nie jest i nie może być równoważne ani z pojęciem pracownika, ani specjalisty spoza zakładu pracy”, którym powierzono wykonywanie zadań służby bhp. Nie ma więc podstaw do utożsamienia obowiązku utworzenia w zakładzie pracy służby bhp z powierzeniem wykonywania tej służby pracownikom lub podmiotom zewnętrznym – orzeczenie wyroku NSA.
 • Temat numeru
  • Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika zagrożonego boreliozą (8-9)
   Z roku na rok kleszcze powiększają terytoria swojego występowania i dziś można je spotkać nawet na terenach miejskich. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawca wiedział, jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy, a pracownik, jak się przed nimi ustrzec.
 • Warunki pracy
  • Jak skutecznie demontować wyroby zawierające azbest (10-11)
   Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, z której usuwany jest azbest, zobowiązany jest zgłosić przedmiotowe prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. O czym jeszcze pamiętać, chcąc usunąć azbest?
  • Prace szczególnie uciążliwe dla kobiet w biurze (12)
   Jakie prace są szczególnie uciążliwe dla kobiet, które pracują w biurze na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy? Czy pracodawca musi sporządzić wykaz takich prac?
  • Obowiązki kierowcy wydelegowanego za granicę a rozładunek i załadunek z użyciem wózków podnośnikowych (12)
   Czy kierowca delegowany poza granice kraju (UE, EFTA) nieposiadający uprawnień do obsługi wózków podnośnikowych ma obowiązek dokonywania rozładunku/załadunku, u różnych kontrahentów, towaru za pomocą wskazanych wózków? Czy ma prawo odmówić wykonywania tych prac? Jeżeli dojdzie do wypadku lub wyrządzenia szkody, to kto będzie ponosił za to odpowiedzialność?
  • Lista kontrolna dotycząca wykonywania prac z użyciem rusztowań budowlanych i ruchomych podestów roboczych (16)
   W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym prace z użyciem rusztowań i ruchomych podestów roboczych należy kontrolować warunki pracy na takich stanowiskach. Dzięki kontrolom można wykryć nieprawidłowości, często usunąć je zawczasu i uniknąć np. wypadku. W przeprowadzeniu takich kontroli pomocna będzie lista kontrolna zawierająca szczegółowe pytania z zakresu bhp przy tego rodzaju pracach.
 • Wypadki przy pracy
  • Wykonywanie czynności na rzecz innego podmiotu niż pracodawca a wypadek przy pracy (13-14)
   Sporo wątpliwości w praktyce budzi kwestia tego, czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania czynności na rzecz podmiotu innego niż pracodawca w czasie i miejscu pracy. Poznaj stanowisko, jakie zajął w tej materii Sąd Najwyższy.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena ryzyka pracownika wykonującego dodatkowe zadania na umowie zleceniu (15)
   W firmie nie ma etatu sprzątaczki. Prace sprzątające wykonują dwie pracownice spółki na umowie zleceniu. Czy w związku z tym należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska sprzątaczki, którego de facto nie ma, czy może do zajmowanych stanowisk przez panie dopisać dodatkowe zagrożenia, jak mycie okien, kontakt ze środkami czyszczącymi żrącymi, a co jeśli umowę zlecenie podpiszą inni pracownicy?