Aktualności BHP 2018/126(07-08)

 •  Nowości
  • Zwolnienie ze szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych zawieszone w czasie (1-2)
   Pracodawcy chcący zaoszczędzić na kosztach szkolenia okresowego bhp pracowników administracyjno-biurowych i na zewnętrznej obsłudze w zakresie bhp muszą uzbroić się w cierpliwość. Zmiana przepisów w tym zakresie raczej nieprędko wejdzie w życie. Prace nad ustawą mającą wprowadzić zmiany m.in. w Kodeksie pracy wciąż trwają, a ustawa raczej nie trafi pod obrady Sejmu przed wakacjami.
  • Sprawdź, jak wykorzystać monitoring w postępowaniu powypadkowym bez łamania przepisów RODO (3-4)
   Monitoring zakładowy zarejestrował wypadek przy pracy. Na filmie z monitoringu widać, że pracownik zachowuje się w sposób nieprawidłowy i przyczynia się do wypadku. Czy można wykorzystać to nagranie w postępowaniu powypadkowym? Komu można pokazać film, aby nie łamać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)?
  • Monitoring wizyjny trzeba dostosować do końca września 2018 roku (4)
 • Wypadki przy pracy
  • Czy wypadek przy pracy w stanie nietrzeźwości oznacza utratę odszkodowania z ZUS? (5)
   Prowadzenie samochodu, w celu wykonywania czynności związanej z działalnością gospodarczą, w stanie nietrzeźwości przez poszkodowanego ubezpieczonego prowadzącego taką działalność i spowodowanie wypadku, w którym poniósł śmierć, nie oznacza, że został zerwany związek pomiędzy działalnością a zdarzeniem powodującym wypadek. W takiej sytuacji uprawnionym należy się jednorazowe odszkodowanie.
  • Kiedy inspektor pracy zawnioskuje o podwyższenie składki wypadkowej? (10)
   Wydawać by się mogło, że inspektor pracy w wyniku kontroli może skierować do kontrolowanego podmiotu nakaz, zakaz, wystąpienie lub polecenie ustne. Jednak powyższe tradycyjne środki prawne nie wyczerpują możliwych reakcji inspektora - szczególnie gdy w grę wchodzą rażące naruszenia w dziedzinie bhp. W takim przypadku inspektor pracy może wnioskować o podwyższenie składki wypadkowej przez ZUS.
  • Czy odszkodowanie za wypadek przy pracy na podstawie orzeczenia zagranicznego sądu podlega opodatkowaniu PIT (13)
   Podatnik - polski rezydent podatkowy - otrzymał na podstawie wyroku islandzkiego sądu odszkodowanie za wypadek przy pracy, które zostało mu wypłacone wraz z odsetkami przez ubezpieczyciela jego byłego pracodawcy. Kwota odszkodowania jest zwolniona z opodatkowania w Polsce, ale odsetki od tej płatności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Temat numeru
  • W jaki sposób przeprowadzić ocenę warunków pracy pracowników biurowych (8-9)
   Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.
 • Warunki pracy
  • Na co zwrócić uwagę podczas wewnętrznej kontroli bhp w zakładzie gastronomicznym (6-7)
   Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania zagrożeniom zawodowym, których skutkiem mogą być wypadki przy pracy, jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Jego podstawowym elementem jest rzetelna, adekwatna do warunków technicznych i technologicznych w firmie wewnętrzna kontrola bhp.
  • Jakie dokumenty eksploatacji wózka są wymagane podczas kontroli? (11)
   Czy operatorzy wózków widłowych powinni prowadzić codzienną książkę eksploatacji maszyny, jeżeli posiadają karty imienne, a zapis pracy dokonywany jest elektronicznie? Czy każdy dzień musi być wydrukowany i przechowywany w formie papierowej - do okazania w razie kontroli? Jeżeli tak, to gdzie i jak długo powinny być przechowywane te dokumenty?
  • W jaki sposób określić organizatora prac z użyciem wózków jezdniowych? (12)
   W związku ze zbliżającym się wejściem w życie 10 sierpnia br. nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych wyniknął problem z określeniem organizatora pracy. Kto będzie organizatorem pracy w sytuacji, gdy na terenie zakładu pracy będą prowadzone prace z użyciem wózków jezdniowych, ale przez inną firmę, np. na zlecenie? Czy pracodawca, na którego terenie będą wykonywane prace, ma obowiązek zweryfikowania, czy pracujący operatorzy mają uprawnienia, w sytuacji gdy posiadają własny sprzęt? Czy zachodzi tu obowiązek wydania polecenia pisemnego, nawet gdy nie stwierdzi się szczególnego zagrożenia pracowników?
  • Jakie szczególne wymagania musi spełniać wentylacja w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych? (15-16)
   Praca w służbie bhp to również troska o komfort pracowników. Ten zaś zawsze przekłada się na jakość i efektywność pracy w firmie. Jak skutecznie połączyć te elementy na przykładach wentylacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (często lekceważonej) i szczególnej. Są przecież rodzaje prac, które wymagają spełnienia szczególnych wymagań dotyczących wentylacji. Jeżeli prace takie są wykonywane w Twojej firmie, to będąc pracownikiem służby bhp, powinieneś znać te wymagania i dopilnować ich spełnienia.

Aktualności BHP - cały wykaz