Aktualności BHP 2018/128(09)

 •  Nowości
  • Dostosowanie nowych zasad bhp w szkole od września 2018 r. do marca 2019 r. (1)
   W lipcu 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do opiniowania projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Co ciekawe, rozporządzenie ma wejść w życie już we wrześniu tego roku, jedynie przepis przejściowy ma umożliwić szkołom dostosowanie do wymogów nowego rozporządzenia do 1 marca 2019 roku.
  • Czy przepisy o profilaktycznej opiece medycznej nad pracownikami zostaną zaostrzone? (3)
   Ministerstwo Zdrowia zamierza przyjrzeć się bliżej przepisom regulującym kwestie profilaktycznej opieki medycznej nad pracowniami. To wszystko za sprawą interpelacji posłanki Mirosławy Nykiel, która kierując zapytania do resortu zdrowia, zwróciła uwagę na te same kwestie co NIK i PIP w swoich sprawozdaniach z kontroli. Chodzi m.in. o brak możliwości zapoznania się organów kontrolnych z kopią skierowania na badanie wystawiane przez pracodawcę.
  • Od 1 września 2018 r. zmiana przepisów dotyczących pracowników młodocianych (4)
   Od września tego roku została obniżona granica wieku pracownika młodocianego. Pracę będą mogły podjąć osoby, które ukończyły 15 rok życia.
 • Warunki pracy
  • Jakie środki ochrony indywidualnej zastosować przy pracach z użyciem rusztowań budowlanych? (5)
   Celem stosowania środków ochrony indywidualnej przy pracach z użyciem rusztowań budowlanych jest zabezpieczenie pracowników przed zagrożeniami i narażeniami występującymi przy tego typu pracach.
  • Zleceniobiorcę można obciążyć obowiązkami bhp, ale tylko na mocy dwustronnej umowy (11)
   Wielu pracodawców zatrudnia pracowników na umowę zlecenie. W takich przypadkach rodzi się pytanie, którymi obowiązkami w zakresie bhp – wymienionymi w art. 211 Kodeksu pracy – pracodawca-zleceniodawca, może obciążyć osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? Czy zleceniodawca może oczekiwać od zleceniobiorcy wykonania wstępnych badań lekarskich bądź szkoleń bhp lub zakupienia środków ochrony indywidualnej we własnym zakresie?
  • Pisemne polecenie wykonywania prac przy użyciu wózka jezdniowego (16)
   Od 10 sierpnia 2018 r. obowiązkiem organizatora prac wykonywanych przy użyciu wózka jezdniowego
 • Wypadki przy pracy
  • Jak przekazać obowiązki w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracownika na terenie innej firmy? (7)
   Wypadek przy pracy z udziałem pracownika, który nie jest formalnie zatrudniony przez pracodawcę, na terenie którego doszło do zdarzenia, powoduje, że postępowanie powypadkowe jest procesem wymagającym właściwego współdziałania pracodawców. Zasadą jest, że postępowanie powypadkowe prowadzone jest wówczas przez zespół powołany przez pracodawcę poszkodowanego. Jednak na wniosek pracodawcy istnieje możliwość przejęcia obowiązków związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn zdarzenia przez pracodawcę, na terenie którego doszło do wypadku.
 • Temat numeru
  • Sprawdź, jakie dokumenty bhp należy przygotować w szkole? (8-11)
   Warto sporządzić zakładową dokumentację dotyczącą bhp, korzystając z przykładowej listy.
  • Czy pracodawca może samodzielnie wykonywać ocenę narażenia zawodowego? (12)
   Oceny narażenia zawodowego pracownika, potrzebnego do ustalenia zachorowania na chorobę zawodową, w żadnym wypadku nie może sporządzać pracodawca, a organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie ustalenia choroby zawodowej nie wolno zlecać pracodawcy opracowania takiej oceny w jakiejkolwiek formie.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Nie wykonywanie konserwacji instalacji wodnokanalizacyjnej narusza obowiązki pracodawcy w zakresie bhp (14)
   Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pacy, gdy można uznać, że do obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz