Aktualności BHP - wydanie specjalne 2018/43

 • Czy wypadek przy pracy w stanie nietrzeźwości nie zawsze oznacza utratę odszkodowania z ZUS? (1)
  Prowadzenie samochodu – w celu wykonywania czynności związanej z działalnością gospodarczą – w stanie nietrzeźwości przez poszkodowanego ubezpieczonego prowadzącego taką działalność i spowodowanie wypadku, w którym poniósł śmierć, nie oznacza, że został zerwany związek pomiędzy działalnością i zdarzeniem powodującym wypadek. W takiej sytuacji uprawnionym należy się jednorazowe odszkodowanie.
 • Sprawdź, czy nietrzeźwość pracownika znosi odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków bhp? (3)
  Zaniedbania pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów bhp, w tym w szczególności dotyczących zasad obowiązujących przy pracach na wysokości, np. nieużywanie przez pracowników środków ochrony zbiorowej i indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz wykonywanie przez pracownika pracy bez uprzedniego zabezpieczenia stanowiska pracy mogły stanowić współprzyczynę wypadku i szkody spowodowanej tym wypadkiem.
 • Nietrzeźwość pracownika a dyspozycyjność wobec pracodawcy i wypadek przy pracy (6)
  Wprowadzenie się pracownika w stan nietrzeźwości w czasie odbywania drogi z miejsca wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy do siedziby pracodawcy środkiem lokomocji należącym do pracodawcy i kierowanym przez innego pracownika nie wyłącza pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w rozumieniu ustawy wypadkowej.
 • Kiedy nietrzeźwość pracownika nie wyklucza jednorazowego odszkodowania z ZUS (8)
  Jeżeli pracownik wykonuje obowiązki pracownicze w stanie nietrzeźwości, wówczas świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują mu tylko wtedy, gdy – będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych – przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
 • Praca w stanie nietrzeźwości ciężkim naruszeniem obowiązków (9)
  Świadczenie przez pracownika pracy w stanie nietrzeźwości z reguły jest bezprawne i zawinione, a więc powinno być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
 • Wypadek przy pracy w stanie nietrzeźwym a prawo do świadczeń wypadkowych (10)
  Sam fakt, że w chwili wypadku pracownik znajdował się w stanie nietrzeźwości, nie daje podstaw do stwierdzenia, że doszło do zerwania związku z pracą. Pracownikowi przysługuje świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego, nawet gdy wykonywał obowiązki pracownicze w stanie nietrzeźwości. Chyba że będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowanie wypadku.
 • Czy śmierć nietrzeźwego pracownika korzystającego z firmowego transportu może być wypadkiem przy pracy? (11)
  Śmierć pracownika korzystającego z firmowego transportu, zapewnianego przez pracodawcę celem dowozu pracowników do zakładu pracy, można uznać za wypadek przy pracy. Warunkiem jest jednak, aby korzystanie przez pracownika z tego transportu było powiązane z obowiązkiem stawienia się w zakładzie pracy.
 • Naruszenie przepisów bhp i stan nietrzeźwości pracownika a prawo do świadczeń wypadkowych (12)
  Zdarza się, że w miejscu pracy dochodzi do zdarzenia, które wywołuje śmierć lub uszczerbek na zdrowiu pracownika, który wykonywał pracę w stanie nietrzeźwości, a dodatkowo stanowisko pracy nie spełniało wymogów bhp. Powstaje w związku z tym pytanie, czy pracownik lub w razie jego śmierci rodzina ma prawo do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz