Aktualności BHP 2018/131 (11)

 •  Nowości
  • Nowe przepisy bhp w uczelniach od 1 marca 2019 r. (1-2, 12)
   1 października 2018 r. przestały obowiązywać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Taki stan rzeczy jest wynikiem wejścia w życie przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niestety na dzień 1 października bieżącego roku nowe przepisy w tym zakresie jeszcze nie zostały uchwalone. Resort szkolnictwa wyższego pracuje nad nieco już spóźnionym, nowym rozporządzeniem w sprawie bhp w uczelniach. Nowe rozporządzenie, które obecnie jest w fazie konsultacji i opiniowania, ureguluje na nowo obowiązki rektorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w uczelniach.
  • Od 2019 roku w aktach osobowych dodatkowa 4 część dotycząca bhp (3-4)
   Już od przyszłego roku w aktach osobowych pracownika będzie trzeba wyodrębnić nową część, w której zebrane zostaną dokumenty związane z odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną pracownika. Resort pracy planuje bowiem zmianę sposobu podziału dokumentów gromadzonych w aktach osobowych na 4 części. W której części akt osobowych pracowników znajdą się dokumenty związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy?
  • W jaki sposób zapewnić aktualność badań lekarskich pracowników kilku pracodawców pracujących w jednym miejscu (4-5)
   Wykonywanie pracy w jednym miejscu przez pracowników zatrudnionych formalnie przez różnych pracodawców jest powszechnym zjawiskiem. Przepisy bhp regulują obowiązki pracodawców, jakie się z tym wiążą – w zakresie współdziałania czy wyznaczenia osoby koordynującej. Nie zwalnia to poszczególnych pracodawców z obowiązków, jakie ciążą na nich względem zatrudnionych pracowników, w tym również w zakresie profilaktycznych badań lekarskich.
  • Nie będzie kontroli PIP po znajomości (5-6)
   Już niebawem każdy inspektor PIP wykonujący czynności kontrolne będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osoby mu najbliższe działalności w zakresie pokrywającym się z przedmiotem prowadzonych przez niego kontroli u pracodawców. Czyli kontroli z ramienia PIP nie przeprowadzi już rodzina specjalisty ds. bhp obsługującego firmę kontrolowaną.
  • Czy uzasadnienie nakazu inspektora pracy jest wymagane (6-7)
   Nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy stwierdzane w podmiotach kontrolowanych przez PIP regulowane są w formie nakazów. Otrzymując taką decyzję w formie pisemnej, rzuca się w oczy brak jej uzasadnienia faktycznego – które zawiera zwykle każda decyzja administracyjna. Czy w takim przypadku należy uznać, że decyzja jest wadliwa i można ją skutecznie podważyć przed okręgowym inspektorem pracy?
 • Warunki pracy
  • Czy praca przy użyciu wózka jezdniowego może być zaliczona do prac szczególnie niebezpiecznych (7)
   Prace wykonywane przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uwagi na specyfikę oraz towarzyszące im zagrożenia mogą stwarzać szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego i wymagają sporządzenia wykazu takich prac. Jednak rodzi się pytanie: czy takiego rodzaju prace mogą być oceniane w kategoriach prac szczególnie niebezpiecznych? Czy należy umieścić je także w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych? Jak te wykazy mają się do siebie?
  • Czy nowo zatrudniony pracownik musi otrzymać nową odzież roboczą (12)
   Czy jest możliwe przekazanie obuwia roboczego po zwolnionym pracowniku nowemu pracownikowi? Jakie należy zastosować procedury aby wprowadzić takie rozwiązanie (dezynfekcja, zakup skarpet)?
  • W jaki sposób dopuścić do użytkowania maszyny używane, sprowadzone z zagranicy bez dokumentacji (13)
   Firma ściągnęła ze Szwecji do Polski maszyny i urządzenia z różnymi latami produkcji, na które w większości nie mamy żadnych dokumentów. Co należy zrobić, aby dopuścić te maszyny i urządzenia do pracy na halach produkcyjnych? Jakie dokumenty, jakie instrukcje, co powinniśmy zrobić w tym temacie, aby pracownicy mogli z nich korzystać?
 • Temat numeru
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy fryzjera (8-11)
   W artykule przedstawiono przykładową ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika salonu fryzjerskiego – fryzjera/fryzjerki. Jeżeli zatrudniasz w swoim salonie pracowników, obowiązkiem jest przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Prezentowany materiał z całą pewnością ułatwi to zadanie dla stanowiska fryzjera. Materiał opracowany został na podstawie metody Risc Score.
 • Wypadki przy pracy
  • Czy zespół cieśni nadgarstka należy zakwalifikować jako wypadek, czy chorobę zawodową (14)
   Czy zespół cieśni nadgarstka można uznać za wypadek przy pracy?
  • Czy brak wyraźnego urazu wyklucza wypadek przy pracy (14-15)
   Pracownik dźwigał przedmioty i poczuł ból w kręgosłupie. Został odwieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano bóle (bez urazu) i dostał kilkanaście dni zwolnienia. Czy można uznać takie zdarzenie za wypadek przy pracy, skoro nie stwierdzono wyraźnego urazu?
 • Dokumenty bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Lista kontrolna do analizy ryzyka zawodowego związanego z czynnościami jednostajnie powtarzanymi (16)
   Objawy niedociążenia psychicznego, wynikające z jednostajności bodźców, działań i niezmiennej sytuacji pracy, występują we wszystkich typach przedsiębiorstw oraz instytucji. Stanowią one istotę monotonii pracy. W opracowaniu przedstawiono listę kontrolną, dzięki której można samodzielnie identyfikować zjawisko monotonii pracy. Pomoże ona przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego spowodowanego czynnościami powtarzalnymi, do czego niezbędny jest przegląd warunków pracy na stanowiskach, który może być wykonany według listy kontrolnej.

Aktualności BHP - cały wykaz