Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2018/40

  • Kontakt z odpadami niebezpiecznymi – jak dbać o bezpieczeństwo pracowników (1)
    Spośród odpadów niebezpiecznych można wyróżnić grupy wymagające szczególnych zasad postępowania. Należą do nich: odpady zawierające PCB, odpady azbestowe, baterie i akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne, świetlówki i żarówki energooszczędne, materiały zakaźne. Pozornie niegroźna żarówka czy zużyte baterie potraktowane w niewłaściwy sposób mogą poważnie zagrażać życiu ludzi. Jak uchronić pracowników przed takim niebezpieczeństwem i kto powinien nad tym czuwać?
  • Przemysł farmaceutyczny – ochrona przed zagrożeniami (2)
    Pracuję w przemyśle farmaceutycznym, gdzie pracownicy wykonują pracę z substancjami lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie. Podczas prowadzenia prac z użyciem substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie ilości tych substancji nie są duże oraz kontakt z nimi jest stosunkowo krótki i ograniczony, np. jedynie podczas wsypywania substancji do mieszalników. Dla pracowników przeprowadzane są szkolenia szczegółowe dotyczące substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie. Wszyscy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (dopasowane odpowiednio do zagrożenia, np. systemy wymuszonego przepływu powietrza) lub zbiorowej (wyciągi miejscowe). Czy w przypadku takich prac jest to podejście „wyczerpujące” zagadnienie bhp przy takich pracach?
  • Pomiary zapylenia w tartakach i stolarniach (4)
    Zapylenie powietrza jest nieodłącznym zjawiskiem towarzyszącym mechanicznej obróbce drewna. Cząsteczki pyłu mogą mieć różną wielkość, która w znacznym stopniu decyduje o jego szkodliwości. Największe, o średnicy ponad 50 mikrometrów, osiadają już po kilku minutach. Pyły średnie, 5-50 mikrometrów, utrzymują się w powietrzu przez kilka godzin, najmniejsze natomiast – o średnicy poniżej 5 mikrometrów – nawet przez kilka dni. W ocenie ryzyka trzeba uwzględniać poziomy zapylenia… tym bardziej że od 21 sierpnia zmieniła się wartość NDS dla pyłów drewna.

Aktualności BHP - cały wykaz