Aktualności BHP 2018/133 (12)

 

 •  Nowości
  • Bhp na uczelniach według nowych zasad (1-2, 7)
   Od 3 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.
 • Warunki pracy
  • Kto może wnieść odwołanie od nakazu inspektora pracy (3-4)
   od decyzji nakazowych Państwowej Inspekcji Pracy wydanych w formie pisemnej, po kontroli inspektora pracy, można się odwołać. Nie oznacza to jednak, że pracodawca w każdym wypadku musi odwoływać się samodzielnie. Można to zrobić przez pełnomocnika. Może zwiększyć to skuteczność wszczynanej procedury oraz szanse na zmianę lub uchylenie nakazu inspektora pracy. Należy jednak pamiętać wówczas o kilku kwestiach.
  • Zagrożenia podczas prac spawalniczych w ocenie ryzyka zawodowego (4)
   jakie to są zagrożenia pierwotne, a jakie wtórne w ocenie ryzyka zawodowego prac spawalniczych?
  • Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby obsługiwać tzw. paleciaka elektrycznego (5)
   czy w myśl przepisów nowego rozporządzenia dotyczącego obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym do obsługi tzw. paleciaka elektrycznego, a więc wózka prowadzonego unoszącego (o wysokości unoszenia do 300 mm), wystarczające jest prawo jazdy kat. B?
  • Jak długo powinna trwać przerwa w pracy przed komputerem pracownicy w ciąży (5-6)
   praca przed komputerem charakteryzuje się swoistymi zagrożeniami dotyczącymi narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Redukcja wspomnianych zagrożeń jest możliwa poprzez właściwą organizację czasu pracy – wprowadzenie 5-minutowych przerw w pracy lub zapewnienie pracy niewymagającej obsługi monitora ekranowego. Na przerwy 10-minutowe mogą liczyć pracownice w ciąży, na podstawie przepisów szczególnych. Czy oznacza to, że ciężarna pracownica ma również prawo do 5-minutowych, niezależnych przerw wliczanych do czasu pracy?
  • W jaki sposób zapewnić aktualność badań lekarskich pracowników kilku pracodawców pracujących w jednym miejscu (6-7)
   Wykonywanie pracy w jednym miejscu przez pracowników zatrudnionych formalnie przez różnych pracodawców jest powszechnym zjawiskiem. Przepisy bhp regulują obowiązki pracodawców, jakie się z tym wiążą – w zakresie współdziałania czy wyznaczenia osoby koordynującej. Nie zwalnia to poszczególnych pracodawców z obowiązków, jakie ciążą na nich względem zatrudnionych pracowników, w tym również w zakresie profilaktycznych badań lekarskich.
  • W jaki sposób chronić pracowników przed odrą (11)
   Jak powinien postąpić pracodawca zatrudniający pracowników Polaków i Ukraińców, wiedząc, że wzrosła liczba zachorowań na odrę? Czy powinien szczepić dodatkowo pracowników, a może w jakiś inny sposób zadbać o ich bezpieczeństwo?
  • Ile osób należy wyznaczyć do asekuracji pracujących w przestrzeniach zamkniętych (12)
   Ile minimalnie osób musi być przy pracy i asekuracji w studzience kanalizacyjnej, a ile pracowników przy pracach konserwatorskich na pompowni wody czystej?
  • Czy dokumenty bhp dla pracowników obcojęzycznych trzeba tłumaczyć (12-13)
   W zakładzie pracy pracują osoby spoza Polski, głównie z Ukrainy. Czy dla tych pracowników (kilka osób) zakład pracy musi przetłumaczyć wszystkie dokumenty bhp, m.in. instrukcje bhp, ocenę ryzyka?
  • Do kiedy są ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu do obsługi wózków jezdniowych (13-14)
   Czy zaświadczenia o ukończeniu kursu do obsługi wózków jezdniowych np. z 2004 roku są ważne do końca 2019 roku? Czy pracownicy po tym terminie powinni ponownie ukończyć, z wynikiem pozytywnym, szkolenie przeprowadzone według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i zdać egzamin państwowy przeprowadzany przez komisję kwalifikacyjną właściwego Urzędu Dozoru Technicznego?
  • Kiedy można zabronić używania radia na hali produkcyjnej (14)
   Czy dopuszczalne jest używanie podczas pracy na hali produkcyjnej włączonego odbiornika radiowego?
 • Temat numeru
  • Jak zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy pracownika odśnieżającego (8-10)
   w pracy przy odśnieżaniu bardzo często zdarzają się wypadki polegające przede wszystkim na poślizgnięciach, upadkach, które zwykle kończą się złamaniami bądź zranieniami. Liczba takich wypadków każdej zimy dobitnie pokazuje, jak ważne jest dokładne i bezpieczne przygotowanie pracownika do pracy i samego miejsca pracy.
 • Dokumentacja bhp
  • Pisemne polecenia wykonywania prac przy użyciu wózka jezdniowego (15)
   Od 10 sierpnia 2018 r. obowiązkiem organizatora prac wykonywanych przy użyciu wózka jezdniowego – stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanych z warunkami panującymi w miejscu transportu – jest wystawienie pisemnego polecenia wykonywania takiej pracy (§ 6 ustęp 1 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym). Dopiero na podstawie takiego pisemnego polecenia operator wózka może przystąpić do pracy i ją wykonać. Przygotowaliśmy gotowy do wykorzystania wzór takiego pisemnego polecenia.
  • Lista kontrolna skuteczności stosowania środków ochrony oczu (16)
   Stosowanie ochronników oczu w wielu branżach i zawodach jest nieuniknione, aby zapewnić właściwą ochronę pracowników. Jednak właściwy dobór odpowiednich okularów ochronnych, czy gogli nie jest prosty. Musimy pamiętać, że tylko właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej spełniają swoje zadania. Sprawdź zatem, czy stosowane w Twoim zakładzie pracy środki ochrony oczu są skuteczne.

Aktualności BHP - cały wykaz