Aktualności BHP 2019/137 (03)

 • Temat numeru: Ekspert resortu cyfryzacji wyjaśnia, jak stosować przepisy RODO w odniesieniu do kwestii bhp
  Mimo, że przepisy RODO obowiązują już od dłuższego czasu, ich prawidłowe stosowanie wciąż budzi wiele wątpliwości. Nadal rodzą się pytania związane z realizacją obowiązku uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych p. pracowników w kwestiach związanych z bhp. Specjalnie dla „Aktualności bhp” odpowiedź z Ministerstwa Cyfryzacji.
 • Brak regulacji przejściowych w zakresie odstępstw od szkoleń okresowych
  Część pracodawców zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych może odstąpić od zapewniania im szkoleń okresowych, zakładając, iż spełniają wszystkie przesłanki, od których takie odstępstwo zależy. Nowe regulacje Kodeksu pracy są niestety bardzo ogólne i nie zwierają przepisów przejściowych może to powodować wątpliwości w zakresie ważności dotychczasowych szkoleń okresowych oraz konieczności ich przeprowadzania – w przypadku gdy termin ich zapewnienia przypada w niedalekiej przyszłości lub gdy pracodawca nie zapewnił ich w 2018 roku.
 • Kto może wnieść odwołanie od nakazu inspektora pracy
  Od decyzji nakazowych PIP wydanych w formie pisemnej, po kontroli inspektora pracy, można się odwołać. Nie oznacza to jednak, że pracodawca w każdym wypadku musi odwoływać się samodzielnie. Można to zrobić przez pełnomocnika. Może zwiększyć to skuteczność wszczynanej procedury oraz szanse na zmianę lub uchylenie nakazu inspektora pracy. Należy jednak pamiętać wówczas o kilku kwestiach.
 • Kiedy występuje nieszczęśliwy wypadek z udziałem urządzenia transportu bliskiego
  Eksploatujący urządzenie techniczne jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Od niedawna obowiązuje nowa definicja nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego, która ogranicza obowiązek informacyjny względem UDT do przypadków, w których wystąpiły obrażenia ciała lub śmierć.

Aktualności BHP - cały wykaz