Aktualności BHP 2019/05-06 (141)

 

 • Bezpieczeństwo pracy cudzoziemców w Polsce zagrożone? (3)
  Jak wynika z debaty zorganizowanej przez Koalicję Bezpieczni w Pracy dotyczącej bezpieczeństwa pracy cudzoziemców w Polsce, potrzebne są pilne zmiany w Kodeksie pracy w tym zakresie. Coraz więcej cudzoziemców wchodzi na polski rynek pracy, a to stawia nowe wyzwania szczególnie w kontekście zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom.
 • Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle – bogate ekspozycje, unikalna wiedza (4)
  W dnia 4-7 czerwca 2019 r. zapraszamy do Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, odbywającego się w ramach największych w kraju targów przemysłowych ITM Polska. W trakcie wydarzenia będzie można nie tylko zapoznać się z nowościami branżowymi na stoiskach wystawców, ale także wziąć udział w licznych konferencjach i debatach poświęconych kulturze bezpieczeństwa. Nie zabraknie także porad ekspertów.
 • Kiedy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy wyda nakaz zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (6)
  W przypadku stwierdzenia, że stan bhp zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, inspektor pracy ma prawo skierować do okręgowego inspektora pracy wniosek o wydanie decyzji nakazującej zaprzestanie prowadzenia działalności skontrolowanemu podmiotowi. Dowiedz się, w jakich najczęściej przypadkach organy Państwowej Inspekcji Pracy wydają wspomnianą decyzję nakazową.
 • Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy a praca w godzinach nadliczbowych (7)
  Niezależnie od zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie można wykluczyć sytuacji, w ramach której wystąpi konieczność świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. W takim przypadku pracodawca musi mieć świadomość, że praca nadliczbowa nie może odbywać się w oderwaniu od zasad bezpieczeństwa, w tym od zapewnienia osobom pracującym po godzinach sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy.
 • W jaki sposób przygotować się do odwołania od nakazu inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego? (8)
  Jeżeli inspektor Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli stwierdzi nieprawidłowości związane z wypełnianiem przez pracodawców obowiązków związanych z oceną ryzyka, wyda nakaz ich usunięcia. Jednak pracodawca, który nie zgadza się z decyzją inspektora pracy, może odwołać się do organu II instancji. Daje to szansę na zmianę lub uchylenie decyzji inspektora. Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę, przygotowując takie odwołanie w imieniu pracodawcy?
 • Poznaj warunki zwolnienia z oskładkowania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (10)
  Wypłata kwot, nawet zróżnicowanych ze względu na porę wykonywania pracy, określonych w przepisach zakładowych jako ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, powinna być traktowana w całości jako ekwiwalent za pranie odzieży i zwolniona z opodatkowania i składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 209 pracowników poniosło śmierć na skutek wypadku przy pracy w 2018 roku (12)
  W 2018 roku aż 84 304 osoby zostały poszkodowane w wypadkach przy pracy według danych GUS. Są to dane dotyczące tylko wypadków zgłoszonych do Głównego Urzędu Statystycznego. Z danych tych wynika również, że w ubiegłym roku najbardziej wypadkową branżą było górnictwo i wydobycie. Natomiast najczęstszą przyczyną wypadków nadal pozostaje zachowanie samego pracownika.
 • Co zrobić, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma inne zdanie niż zespół powypadkowy (13)
  Zdarza się, że choć pracodawca uzna zdarzenie za wypadek przy pracy, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych na komisji stwierdzi, że pracownik nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Co w takim przypadku powinien zrobić pracodawca, zespół powypadkowy? Czy należy dokonać zmiany kwalifikacji wypadku? Czy pracownik musi zwrócić nadwyżkę zasiłku chorobowego, którą otrzymywał ze względu na uznanie wypadku przy pracy?
 • Jak przeprowadzić pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy (14)
  Przepisy nakazują zapewnić na stanowiskach pracy oświetlenie dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i koniecznej dokładności oraz spełniającego wymagania określone w Polskiej Normie. Skąd możemy wiedzieć, że oczekiwania te zostały spełnione? Trzeba przeprowadzić pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy. Jednak w jaki sposób?
 • Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy oraz prokuratury o wypadku przy pracy pracownika tymczasowego (18)
  Wypadek przy pracy nie zawsze jest wyłączną sprawą między pracodawcą a pracownikiem poszkodowanym. W przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz zbiorowych przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek dokonania niezwłocznego zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz prokuratury. Sprawa komplikuje się w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego. Rolą pracodawcy użytkownika jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Czy na pracodawcy użytkowniku ciąży również prawny obowiązek zawiadomienia o zdarzeniu?
 • Czy szkolenie bhp może być podstawą odwołania pracownika z urlopu (19)
  Ukończenie szkolenia wstępnego z zakresu bhp w większości przypadków nie zwalnia pracowników z konieczności uczestnictwa w szkoleniach okresowych. Nie można w praktyce wykluczyć, że termin takiego szkolenia przypadnie w trakcie urlopu wypoczynkowego. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu?

Aktualności BHP - cały wykaz