Aktualności BHP 2020/159 (05-06)

 •  Nowości
  • 60 dni na uzupełnienie zaległych szkoleń okresowych (3)
   Nowe przepisy tarczy antykryzysowej 2.0, które obowiązują od 18 kwietnia 2020 r. odniosły się m.in. do kwestii szkoleń bhp. Ustawodawca nie do końca przyjął rozwiązania, które wcześniej postulował Główny Inspektor Pracy. Zawieszono wszystkie szkolenia okresowe bhp i skorzystano z opcji szkoleń online, jednak nie wobec wszystkich rodzajów szkoleń.
 • Przepisy z komentarzem
  • Nieobecny pracownik służby bhp w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego (4)
   Zarówno stan zagrożenia epidemicznego, jak i stan epidemii mają istotny wpływ na procesy pracy. W tych szczególnych okresach obowiązki pracowników służby bhp powinny być realizowane ze szczególną dbałością, ale też ostrożnością. Problem może się pojawić w sytuacji, gdy w związku z okolicznościami wynikającymi ze stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zakład pracy zostanie pozbawiony pracownika lub pracowników służby bhp.
  • Zapis o obniżeniu wymiaru czasu pracy w tarczy antykryzysowej – ekspert wyjaśnia (5)
   Co dokładnie oznacza zapis w tarczy antykryzysowej mówiący, że przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu? Czy można przez to rozumieć, że np. pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat maksymalne obniżenie czasu pracy wynosi dokładnie 20%? Czy zgodnie z tym zapisem ustawy można obniżyć wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego o 30% albo o 40% byleby zostało mu co najmniej pół etatu?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Odzież robocza i ochronna obowiązkowo dla pracowników (6)
   Wykonywanie pracy poza terenem zakładu pracy i niezmienianie odzieży przez pracowników przed przystąpieniem do pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia im odzieży roboczej lub ochronnej. W tym artykule omawiamy sprawę, w której pracodawca nie wziął pod uwagę, że jego pracownicy mogą być narażeni na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w różnych porach roku. Tym samym nie zapewnił pracownikom środków ochrony indywidualnej, chroniących ich przed chłodem i opadami. Ponadto błędnie twierdził, że pracownicy (kurierzy) nie wymagają tego typu środków ochronnych, których zakup dodatkowo bardzo obciążyłby budżet firmy. Co na to sądy administracyjne?
 • Temat numeru
  • Szkolenia bhp osób na umowach cywilnych – praktyczne wątpliwości oraz rola SIP i PIP (8)
 • Lista kontrolna
  • Zagrożenia ogólne na stanowisku pracy (11)
   Przeprowadzając kontrolę warunków pracy, trzeba zwrócić uwagę m.in. na zagrożenia ogólne, podstawowe, które mogą wystąpić na każdym stanowisku pracy. Z całą pewnością zadanie to ułatwi przygotowana lista kontrolna. Dzięki niej szybko i sprawnie można sprawdzić zagrożenia związane z podstawowym wyposażeniem niemal każdego stanowiska pracy.
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w szkoleniu bhp po godzinach pracy (12)
   Pracownik nie powinien odmawiać udziału w szkoleniu bhp odbywającym się po godzinach pracy w dniu wolnym od pracy. W takiej sytuacji za czas szkolenia pracodawca powinien udzielić innego dnia wolnego lub wypłacić wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Pierwsza pomoc
  • Prawidłowe postępowanie przy podejrzeniu urazu głowy i kręgosłupa (13)
   Wziąwszy pod uwagę obowiązujące przepisy, każdy powinien znać sposoby ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ale nie tylko przepisy powinny nas do tego skłaniać. Niekiedy udzielając przez telefon wskazówek dotyczących pierwszej pomocy, ktoś uratował życie osoby oczekującej na karetkę pogotowia.
 • Warunki pracy
  • Równomierność oświetlenia dla stanowisk administracyjno-biurowych (16)
   Zdarzają się sytuacje, kiedy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w czasie kontroli wyda zalecenie, by oprócz pomiarów natężenia oświetlenia sprawdzić równomierność oświetlenia. Jak ją wyliczyć?
  • Ćwiczenia z zakresu próbnej ewakuacji w czasie epidemii (17)
   Czy w obecnej sytuacji (stanu epidemii wywołanej koronawirusem) zasadne jest przeprowadzanie obowiązkowych ćwiczeń z zakresu próbnej ewakuacji? Jakie należy zastosować środki ostrożności, żeby w jak największym stopniu chronić pracowników?
  • Podpis pod instrukcją bhp w zakładzie pracy (18)
   Czy instrukcje bhp dotyczące urządzeń biurowych, np. niszczarki, kserokopiarki czy drukarki w biurze musi podpisywać pracodawcy? Czy podpis powinien złożyć dyrektor, czy np. kierownik działu?
  • Liczba pracowników przebywających jednocześnie na rusztowaniu (19)
   Ile osób jednocześnie może pracować na rusztowaniu czy podeście? Jaka jest wymagana dokumentacja dla budowanego rusztowania i prowadzenia na nim prac?
  • Bezpieczeństwo pracy w firmach produkcyjnych (20)
   W obecnej sytuacji epidemii zalecana jest organizacja pracy zdalnej. Jednak trudno sobie wyobrazić pracowników produkcji, którzy będą wykonywać swoje obowiązki z domu. Jak zapewnić im bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Aktualności BHP - cały wykaz