Aktualności BHP - wydanie specjalne 2016/05

 • Woda zdatna do picia i inne napoje dla pracowników (1)
 • Napoje chłodzące dla pracowników biurowych (2)
 • Napoje dla zatrudnionych na podstawie umowy  zlecenia (3)
 • Obuwie ochronne latem (3)
 • Jaką ilość wody należy zapewnić pracownikom (4)
 • Brak wody zdatnej do picia a wstrzymanie pracy (4)
 • Temperatura zapewniająca komfort pracy (5)
 • Ochrona przed silnym nasłonecznieniem (6)
 • A może sjesta? - sposób na upały (6)
 • Ochrona przed promieniowaniem UV (7)
 • W gorące dni należy skracać czas pracy w odzieży ochronnej (7)
 • Problemy ze zdrowiem pracowników a klimatyzacja (7)
 • Wentylacja a klimatyzacja (8)
 • Okulary przeciwsłoneczne dla kierowcy (8)
 • Okulary przeciwspołeczne dla ratownika (9)
 • 13 najważniejszych zasad wentylowania pomieszczeń (9)
 • Pracownik ma prawo odpocząć od wysokiej temperatury (10)
 • Rodzaje instalacji odgromowej w budynkach zakładu pracy (11)
 • Czynności zabronione związane z użytkowaniem klimatyzatora (11)
 • Postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza (12)
 • Szczepienie pracownika narażonego na ukąszenie kleszcza (12)