Aktualności BHP 2010/02

 • Błąd ludzi był przyczyną wypadku podczas budowy Stadionu Narodowego w Warszawie (1)
 • Zmiany w zróżnicowaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (2-3)
 • Proces tworzenia regulaminu pracy (4)
 • Zagadnienia bhp w regulaminie pracy (4)
 • Zadania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (5)
 • Uprawnienia komisji bhp (5)
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania (CO) - instruktaż stanowiskowy bhp (6-7)
 • Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia (8)
 • Badania i pomiary w praktyce (8)
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy (9)
 • Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby (10)
 • Buty z noskiem stalowym u pracownika magazynu wysokiego składowania (11)
 • Zastosowanie środków ochrony indywidualnej w okresie zimowym (12)

W dodatku do numeru

 • Warunki pracy
  • Bhp w trakcie remontów (2)
  • Jakie wymagania powinno spełniać stałe stanowisko spawalnicze? (2)
  • Znakowanie odzieży ochronnej (3)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Zakładowa ocena istniejących środków bezpieczeństwa (3)
  • Zagrożenia przy pracach traserskich (4)
 • Pierwsza pomoc
  • Pracownik się zakrztusił? zastosuj manewr Heimlicha! (5)
  • Zasady przeprowadzania pośredniego masażu serca (5)
 • Wypadki przy pracy
  • Zawał serca i wylew krwi do mózgu a wypadek przy pracy - 7 wyroków sądowych (6)
 • Dokumentacja bhp
  • Karta oceny narażenia zawodowego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej (7-8)