Aktualności BHP 2017/11-12 (114)

 • Nowości
  • PIP o skutecznym zarządzaniu bhp (1-2)
   Rozszerzenie zakresu kontroli o badania parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej w krajowych laboratoriach akredytowanych zaleciła Państwowej Inspekcji Pracy Rada Ochrony Pracy. Wskazanie takie znalazło się w stanowisku rady w sprawie nadzoru rynku w obszarze środków ochrony indywidualnej, przyjętym na posiedzeniu 24 października 2017 r. w siedzibie Sejmu.
 • Pierwsza pomoc
  • Defibrylator AED w miejscu pracy (3)
   Każdy pracodawca ma obowiązek organizowania w firmie punktów pierwszej pomocy. Taki punkt zazwyczaj kojarzy się z apteczką wiszącą na ścianie. Jednak nawet najlepiej wyposażona apteczka nie wesprze pracownika, kiedy nastąpi nagłe zatrzymanie krążenia i trzeba będzie działać, by ratować ludzkie życie. W takim wypadku defibrylator AED może okazać się niezastąpiony. Czy defibrylator to standard/obowiązek w punkcie pierwszej pomocy? Czy są sytuacje, że jest to sprzęt obowiązkowy?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika (4-5)
   Obowiązek pracodawcy informowania pracowników o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska - orzekł NSA we Wrocławiu 2 października 2002 r. sygn. akt II SA/Wr/319/00. Ponadto obowiązki pracodawcy w zakresie bhp mają kategoryczny i bezwarunkowy charakter, czyli dotyczą wszystkich stanowisk pracy w zakładzie, ich wykonanie zaś nie jest uwarunkowane oceną danej pracy jako związanej z ryzykiem mieszczącym się lub odbiegającym od normalnego doświadczenia zawodowego.
 • Wypadki przy pracy
  • Zasadność opóźnienia sporządzenia protokołu powypadkowego (6)
   Pracownicy odbywali podróż służbową. W czasie wolnym w niedzielę wyszli z miejsca zakwaterowania i przechodząc przez jezdnię, zostali potrąceni przez samochód. Skutkiem tego zdarzenia była ich śmierć w szpitalu. Czy w zaistniałej sytuacji protokół powypadkowy należy sporządzić zaraz po zdarzeniu, czy należy czekać na rozstrzygnięcie przyczyn wypadku przez policję i prokuraturę? Istnieje podejrzenie, że osoby poszkodowane w chwili wypadku były pod wpływem alkoholu.
 • Temat numeru
  • Zakres kompleksowej kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez służbę bhp (8-9)
   Kontrola warunków pracy stanowi podstawę okresowej analizy stanu bhp w firmie. Należy zatem odpowiednio przygotować się i przeprowadzić taką wewnętrzną kontrolę. Od czego zacząć, na co zwracać uwagę?
 • Warunki pracy
  • Kaski czy czapko-kaski dla operatorów wózków widłowych w magazynie wysokiego składowania (7)
   Pytanie dotyczy obowiązku stosowania kasków ochronnych na stanowisku pracy operatora wózka widłowego w centrach logistycznych (magazyn), gdzie znajdują się między innymi regały wysokiego składowania. Wózki widłowe (również) specjalizowane są różne, obudowane kabiną, posiadające tylko daszek ochronny lub w ogóle bez ochrony. Czy operatorzy każdego z tych wózków muszą nosić kaski, czy mogą (przy wózkach z ochroną) stosować czapko-kaski?
  • Uszkodzenie urządzenia lub nieszczęśliwy wypadek a czynności z zakresu dozoru technicznego (10)
   Eksploatacja urządzenia technicznego przez pracownika spełniającego właściwe wymogi kwalifikacyjne, mimo wykonywania prawidłowych i rutynowych czynności, może wiązać się z sytuacjami takimi jak uszkodzenie urządzenia lub nieszczęśliwy wypadek związany z jego eksploatacją. Co wówczas zrobić, jakie ciążą na pracodawcy obowiązki, a także co grozi za ich niedopełnienie?
  • Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych a plan BIOZ (11)
   Czy obowiązkiem generalnego wykonawcy zatrudniającego na budowie własnych pracowników (bez podwykonawców) jest opracowania oprócz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia również instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót?
  • Praca ratownika medycznego pracą o szczególnym charakterze (12)
   Czy ratownik medyczny zatrudniony na izbie przyjęć (nie jest to oddział ratunkowy) w szpitalu psychiatrycznym wykonuje pracę o szczególnym charakterze? Czy w tym przypadku to pracodawca powinien o tym zdecydować?
  • Zamówienie na odzież roboczą a długotrwała nieobecność pracownika (13)
   Czy należy uwzględnić pracownika (umowa o pracę) przebywającego na dłuższym zwolnieniu chorobowym lub urlopie wychowawczym podczas składania zamówienia na odzież roboczą? Zbliża się termin wymiany odzieży roboczej na określonych stanowiskach pracy. Czy można złożyć zamówienie po powrocie danego pracownika ze zwolnienia lub urlopu?
  • Ogrzewanie w pomieszczeniach pracy (14-15)
   Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przede wszystkim należy zapewnić odpowiednią temperaturę i zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi oraz nasłonecznieniem. Jak to zrobić? Ile wynoszą minimalne temperatury w poszczególnych rodzajach pomieszczeń pracy i czego dotyczą wymagania techniczne w zakresie ogrzewania?
  • Zwrot odzieży i obuwia roboczego przy rozwiązaniu stosunku pracy (16)
   Regulamin zakładowy określa, że odzież i obuwie robocze jest własnością pracodawcy przez okres 2 lat, ale nie ma w nim wzmianki o tym, że pracownik musi oddać odzież po zakończeniu stosunku pracy. Czy pracownik musi rozliczyć się z odzieży, której nie zdążył zużyć? Czy pracodawca może żądać zapłaty części kwoty za odzież?
  • Zaświadczenie lekarskie do zakupu podnóżka (16)
   Czy jeśli chcemy zakupić podnóżek dla pracownika, powinna być sporządzona opinia lekarza/służby bhp bądź w inny sposób wskazane kryteria przypasowania podnóżka do cech antropometrycznych pracownika?