Aktualności BHP 2017/11 (113)

 • Nowości
  • Najnowsze propozycje zmian w przepisach bhp (1-3)
   Resort rozwoju opracował nowy pakiet zmian w przepisach mający na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W projekcie zmian niektórych ustaw znalazła się również propozycja wprowadzenia zmiany przepisów w Kodeksie pracy w zakresie dotyczącym szkoleń okresowych bhp i samodzielnego prowadzenia spraw bhp w firmie przez pracodawcę.
  • Nowe zasady dofinansowania przez ZUS działań na poprawę warunków pracy (4-5)
   Od 1 stycznia 2018 r. w życie wejdą zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zmiany te normują zasady przyznawania dofinansowania przez ZUS działań na poprawę warunków pracy w ramach tzw. prewencji wypadkowej oraz przyznają Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy rolę eksperta oceniającego merytoryczne projekty w tym zakresie. Zobacz na jakich zasadach od przyszłego roku będziesz mógł otrzymać dofinansowanie.
 • Temat numeru
  • Stresogenne przeżycia psychiczne jako przyczyna wypadku przy pracy (8-9)
   Wykonywanie zwykłych czynności nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. Tylko w razie wyjątkowo dużego nawarstwienia się niekorzystnych dla poszkodowanego okoliczności, przekraczających przeciętne normy wrażliwości psychicznej człowieka i wywołujących silne, negatywne emocje, można upatrywać w tych zjawiskach zewnętrznej przyczyny zdarzenia - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 2016 r., sygn. akt I UK 236/15.
 • Warunki pracy
  • Oświetlenie stanowiska pracy z komputerem w pomieszczeniu magazynowym (6)
   Oświetlenie stanowiska pracy - wymagania; Organizacja stanowiska pozbawionego oświetlenia naturalnego
  • Czynniki i zagrożenia biologiczne na stanowisku fizjoterapeuty (7)
   Aby pracownik mógł pracować bezpiecznie i stosować właściwe sposoby ochrony przed zagrożeniami, należy je najpierw zidentyfikować.
  • Szkolenie bhp pracownika przenoszonego na inne stanowisko pracy (10)
   W tym samym zakładzie pracy pracownik działu produkcji został zatrudniony na innym stanowisku, w innym dziale. Praca w dziale produkcji polegała na kontroli jakości, natomiast praca na kolejnym stanowisku polega na myciu elementów urządzeń z tworzyw sztucznych. Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wykonania ponownego szkolenia wstępnego ogólnego bhp, czy wystarczy jedynie instruktaż stanowiskowy z uwagi na zmianę zakresu obowiązków?
  • Zalecenie lekarza medycyny pracy wykonywania zadań w ochronnikach słuchu (14-15)
   Pracownik dostał od lekarza medycyny pracy dopuszczenie do obsługi automatów montażowych w ochronnikach słuchu. Automat montażowy emituje hałas powyżej 85 dB. Nie ma możliwości technicznego wyeliminowania tego poziomu hałasu. Czy jeżeli pracodawca wyposaży pracownika w odpowiednio dopasowane słuchawki, może takiego pracownika zatrudnić? Czy jest to zgodne z prawem?
  • Kwalifikacje do obsługi piły łańcuchowej (15)
   Czy pracownik obsługujący piłę łańcuchową powinien posiadać dodatkowe kwalifikacje? Pracownik odbył szkolenie wstępne ogólne oraz szkolenie z zakresu bhp na stanowisku operatora piły łańcuchowej.
  • Skierowanie na badania profilaktyczne pracownika pracującego w studzienkach i wykopach (16)
   Jakie badania lekarskie są potrzebne do wykonywania pracy w studzienkach lub w wykopach do 3 m? Jak opisać to stanowisko pracy w skierowaniu na badania okresowe?
 • Wypadki przy pracy
  • Wypadek w magazynie jako katastrofa w ruchu lądowym (11)
   Czy spowodowanie wypadku w magazynie wysokiego składowania przez operatora wózka wysokiego podnoszenia może być zakwalifikowane jako katastrofa w ruchu lądowym?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Lekarz jest odpowiedzialny za treść zaświadczenia lekarskiego (12-13)
   Sąd Najwyższy o badaniach profilaktycznych; Treść skierowania na badania lekarskie; Pracodawca ma obowiązek zastosować się do orzeczenia lekarskiego; Orzeczenie lekarskie może być zakwestionowane; Uwagi autorskie; Wskazówki dla pracodawcy
 • Substancje niebezpieczne BHP
  • Ile osób do obsługi maszynowni amoniakalnlej
   Czy do obsługi maszynowni amoniakalnej (w sytuacji gdy jest zainstalowany system alarmowania przekroczenia NDS) w momencie prowadzenia prac, które wymagają 2 pracowników (zgodnie z rozporządzeniem), musi być dwóch pracowników przypisanych na zmianie do obsługi maszynowni amoniakalnej, czy wystarczy jeden pracownik z uprawnieniami, a drugi będzie "przypisany" do obsługi hali produkcyjnej, np. elektryk, a w momencie wykonywania prac związanych z obsługą maszynowni przez dwie osoby będzie wtedy pomagał pracownikowi z uprawnieniami?
  • Zmiany w składzie Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
   Dnia 27 września 2017 r. decyzją prezesa Rady Ministrów zmienił się skład Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
  • Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie NDSiN czynników szkodliwych dla zdrowia
   Został już opublikowany nowy jednolity tekst rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  • Zagrożenia czynnikami szkodliwymi na stanowisku montera dociepleń
   Prace związane z dociepleniem nowo wznoszonych budynków i już istniejących mogą być źródłem wielu zagrożeń dla zdrowia i życia wykonujących je pracowników, a także osób postronnych. Prace dotyczą takich elementów budynków, jak ściany, ale też fundamentów, stropów, dachów czy tarasów. Osoba wykonująca te prace powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod jej wykonywania. szczególnie ważne jest uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy.
  • Jak ograniczyć poziom narażenia na wibrację