Atest - ochrona pracy 2012/08

  • Teksty-preteksty (2)
   Bo nie muszą; Ekspertyza; Może zmienić metodę? Bałagan na biurku 
  • Odstępstwa od reguły - reguła odstępstw (3)
 • Przepisy i normy
  • Służba wojskowa w warunkach szkodliwych i uciążliwych (4)
   Służba wojskowa a środowisko pracy; Dodatkowy urlop wypoczynkowy; Dodatek specjalny; Trudności w interpretowaniu przepisów 
  • Na bieżąco... (12)
   Korzystając z informacji oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszczamy odpowiedź na pytanie o kontrole maszyn i urządzeń technicznych w zakładach pracy
  • Urlop bezpłatny z art. 174 k.p. (13)
   Udzielenie urlopu; Przebieg urlopu; Trwałość stosunku pracy; Skutki prawne 
  • Azbest nadal aktualny problem (21) Instalacje i urządzenia zawierające azbest; Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest; Rury azbestowo-cementowe; Oznakowanie; Inwentaryzacja 
  • Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań. Część 4: Kotwienie rusztowań (24)
   W czwartej części cyklu "Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań" autorzy omawiają zagadnienie kotwienia rusztowań. Jest to jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych rusztowania, wpływający na jego stateczność. W artykule przedstawione są m.in. wytyczne dotyczące kotwienia, znajdujące się w obowiązujących normach i rozporządzeniach,, przykłady prawidłowo i wadliwie zakotwionych rusztowań, oraz kwestie związane z wpływem wiatru na kotwienie konstrukcji. 
  • Wielkie zagrożenia - bezpieczne maszyny (55)
  • Jednoznaczne przepisy też bywają źle rozumiane... (57)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (58)
   Przegląd przepisów prawnych, zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2012 r. 
  • Wynagradzanie pracy ponadnormatywnej (59)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Nasze prace tworzą podstawy bezpiecznego górnictwa (8)
   Rozmowa z prof. Józefem Dubińskim, naczelnym dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa 
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Aleksandra Polak-Sopińska (17)
  • Nie samą pracą człowiek żyje (38)
   Podstawą działań behapowskich jest dla niego ergonomia. To ona pozwala na zbudowanie systemu pojęć i działań, które Zenon Gelewski nazywa filozofią bhp (jest to termin zbliżony zakresem znaczeniowym do promowanej ostatnio kultury bezpieczeństwa). Uważa, że wychodząc od ergonomii, stosując jej narzędzia, łatwiej jest osiągnąć najważniejsze cele działań behapowskich. 
  • Ociec, prać? (42)
 • Szkolenia bhp
  • Tworzenie programów szkoleń bhp (cz. 2) (18)
   Jakość programu szkoleń świadczy o poziomie kompetencji szkoleniowych jego autora, o przestrzeganiu uregulowań prawnych (ramowe plany szkoleń), o kompetencjach dydaktycznych. Są to wystarczające argumenty, by troszczyć się o poprawność merytoryczną i dydaktyczną programów szkoleń bhp.
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Inspektor ochrony środowiska (60)
   Ocena ryzyka zawodowego inspektora ochrony środowiska 
 • Informacje
  • Posyłanie dziecka do szkoły to duże ryzyko (16)
   Na czerwcowym posiedzeniu ROP przyjęła stanowisko w sprawie problemów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i uczelniach. Dane na temat wypadków i zagrożeń w szkołach są przerażające. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto zapoznać się ze statystyką i zastanowić, jak poprawić warunki nauki i pracy w szkołach. 
  • 16. edycja wyróżnienia ZŁOTE SZELKI (26)
  • Konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych (28)
  • Głosy z Polski (63)
   Rozmowa z posłem Mirosławem Pawlakiem, sekretarzem Rady Ochrony Pracy 
 • ABC BHP
  • I jak instrukcja obsługi maszyny. Część 2: Zawartość instrukcji (29)
   W § 59 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228), wdrażającego do naszego prawodawstwa wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE przedstawiono najważniejsze aspekty, które należy omówić w instrukcji obsługi maszyny wydanej przez producenta. 
 • Wypadki i awarie
  • Bęben zmiażdżył rękę (44)
 • Reportaż
  • Skrajna głupota i inne przyczyny wypadków (46)
 • Edukacja
  • Piąty element! "Kultura Bezpieczeństwa. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych" - uwagi życzliwego krytyka (33)
  • Angielski dla behapowców (l. 32) (50)
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (52)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Iwona Hickiewicz na czele PIP; Prewencja wypadkowa; Szkolenie w fabryce butów; Podwójny jubileusz; Konferencja w Katowicach; Drugi kongres służby bhp
  • Technika na co dzień (10)
   System NOTAR; Dezynfekcja telefonu; Funkcjonalne krzesła dla dentystów; Odciąganie lepkich pyłów; Obuwie dla jednostek specjalnych 
  • Redakcja odpowiada (32)
  • BHP w sieci (48)
   Niebezpieczne chemikalia - poradnik dla wszystkich 
  • Zmiany w przepisach (49)
  • Wkładka
   • Maszyny - Lista kontrolna
    Ugniatarka