Atest - ochrona pracy 2012/09

  • Teksty-preteksty (2)
   Przeczytać przed spożyciem; Czas trwania urlopu; Wysoki sąd raczy żartować; Przecież wiadomo, że tak! 
  • Inspekcja w oczach szefów (3)
 • Przepisy i normy
  • Na bieżąco... (12)
  • Urlop bezpłatny z art. 1741 k.p. (cz. 2) (13)
   Udzielenie urlopu; Przebieg urlopu; Przestój a urlop bezpłatny; Skutki prawne 
  • Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne (18)
  • Analiza stanu bhp w zakładzie pracy (cz. 2) (21)
   Komu i po co potrzebna jest taka szczegółowa analizy? Kto i jak często dokonuje analizy stanu bhp? Formularz; Przykładowy formularz; Analiza stanu bhp a ocena ryzyka zawodowego; Plan poprawy warunków bhp;  
  • Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej (7) (27) Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym czynników szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, zagrożeń mechanicznych, a także wybranym problemom ergonomii w laboratoriach naukowych, badawczych i dydaktycznych
  • Nowoczesne wymagania bezpieczeństwa dla linii produkującej rury (55)
  • Zwolnienie natychmiastowe za niefrasobliwość (57)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (58)
  • Leśniczy i... kleszcze (59)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Jak inspekcja pracowała (4)
  • Poprawy bhp nie da się osiągnąć wyłącznie kontrolami (8)
   Rozmowa z Iwoną Hickiewicz - nowo powołanym głównym inspektorem pracy 
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Maria Krystyna Nowak (17)
  • Nowy Sącz (38)
   Jednym z elementów programu wizyty słowackich inspektorów pracy z Inspektoratu Bezpieczeństwa Pracy w Koszycach w oddziale w Nowym Sączu była wymiana doświadczeń polskich i słowackich inspektorów obejmująca rozwiązania organizacyjne dotyczące metodyki i zakresu kontroli.
  • Dotykanie eksponatów - wskazane! (42)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo pracy z robotami przemysłowymi (24)
   Charakterystyka robotów przemysłowych; Przepisy i normy dotyczące robotów 
  • Rzemieślnik teatralny - modelator (60)
   Ocena ryzyka zawodowego rzemieślnika teatralnego - modelatora - charakterystyka stanowiska; Wartościowanie ryzyka 
 • Książki
  • Bhp w policji (14)
   Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza policji 
 • Informacje
  • 16. edycja wyróżnienia ZŁOTE SZELKI (15)
  • Wskazówki dla inspekcji (16)
 • ABC BHP
  • I jak instrukcja obsługi maszyny Część 2: Zawartość instrukcji (cd.) (29)
   Ciąg dalszy listy informacji, które powinny się znajdować w instrukcjach obsługi maszyn. Pierwsza część listy ukazała się w ABC BHP w numerze 8/2012 
 • Wypadki i awarie
  • Naprawa na skróty i ciężkie obrażenia (44)
 • Reportaż
  • Zielona rewolucja w szkoleniach bhp (46)
 • Edukacja
  • Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy (33)
  • Angielski dla behapowców (l. 33) (50)
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (52)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Kongres służby bhp; Światowy Kongres Prawa Pracy; Technicus; BHP - mądry wybór; Expo WELDING; Hotele, restauracje, catering 
  • Technika na co dzień (10)
   Nowa bariera przeciw temperaturze i płomieniom; Wodoodporny telefon; Elastyczne bariery; Jeśli tego nie widzisz... to tego nie ukradniesz; Funkwerk na straży bezpieczeństwa 
  • BHP w sieci (48)
  • Zmiany w przepisach (49)
 • Wkładka
  • Maszyny - Lista kontrolna
   Pilarka wielopiłowa do cięcia wzdłużnego