ATEST - ochrona pracy 2018/01

 

 • Ona mocno oberwała, dziecku też się chyba dostanie (3)
 • Informacje
  • Na bieżąco... (12)
   Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 5 grudnia 2017 r. przyjęła stanowisko w sprawie działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych - w artykule zamieszczono najważniejsze informacje z tego stanowiska.
  • Wybory władz OSPSBHP (20)
  • Szkolenie okresowe dla służby bhp (32)
   Centralny Ośrodek Szkolenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP organizuje szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  • Więcej skarg, dłuższe kontrole PIP (34)
   Na posiedzeniu sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 5 grudnia 2017 r., Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, przedstawił "Program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 roku".
  • Towary niebezpieczne w praktyce (45)
   Tytułowe szkolenie, przeznaczone dla pracowników służby bhp, ochrony przeciwpożarowej i pracowników pełniących podobne funkcje, odbędzie się 20 lutego 2018 r. w Warszawie
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
   Drukujemy listę laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania m.in. badań środowiska pracy. Przed paru laty zamieszczaliśmy na łamach ATESTU laboratoria mające wówczas upoważnienia i, nieliczne, akredytacje do wykonywania wspomnianych badań. Do ponownej, oczywiście zaktualizowanej, prezentacji bazy laboratoriów skłoniły nas telefony czytelników z pytaniem: gdzie można wykonać określone badania środowiska pracy? Lista jest drukowana w porządku alfabetycznym województw.
 • Organizacja i technika
  • Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem, cz. 1 (4)
   Podejmując ryzyko stwarzamy sobie szansę na sukces, ale również narażamy się na ponoszenie porażek. Powstrzymując się przed ryzykiem unikamy wprawdzie porażek, ale też nie uzyskujemy tego, co jest "do wzięcia". Większość ludzi utożsamia ryzykowanie z niepewnością i narażaniem się na stratę, szkodę lub krzywdę. Realizacja celów trudno osiągalnych za pomocą procedur o dużym prawdopodobieństwie poniesienia znacznych strat nazywana jest ryzykowaniem. Ryzykuje ten, kto podjął się trudnego lub niebezpiecznego zadania, w którym może stracić na przykład pieniądze, prestiż lub życie.
 • 70 lat ATESTU
  • Rozwój czasopiśmiennictwa dotyczącego bezpiecznej pracy, cz. 2 (13)
   Kiedy dowiedziałem się, że miesięcznik "ATEST" będzie obchodził siedemdziesiąt lat, pomyślałem, że to niezły wiek, jak na czasopismo, zwłaszcza ww tak szczególnej dziedzinie. Jednak aby docenić taką rocznicę, warto skorzystać z drona historii i spojrzeć z szerszej perspektywy, od kiedy rozwijały się - nie tylko u nas, ale i w Europie - czasopisma podejmujące tematykę warunków pracy. Dopiero na takim tle można, według mnie, w pełni zrozumieć wagę istnienia tego czasopisma dla rozwoju kultury pracy w Polsce. Dlatego postanowiłem dokonać krótkiej retrospekcji prasy podejmującej problemy technicznej, prawnej i socjalnej ochrony człowieka w środowisku pracy.
 • Ludzie i wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Jadwiga Żyłka (17)
  • Sztuka i bezpieczeństwo (42)
   Podczas dziesiątej ogólnopolskiej konferencji ATESTU w Zawierciu (15-17 listopada 2017 r.) zorganizowaliśmy niewielką wystawę prac plastycznych promujących bezpieczeństwo pracy. Pokazaliśmy część obrazów, które zostały zgłoszone przez włoskich artystów na konkurs zorganizowany e 2016 r. przez (znaną i w Polsce) firmę Faraone oraz stowarzyszenie "Lejo". Naszym zdaniem warto przybliżyć te ciekawe i dojrzałe prace polskim czytelnikom, tym bardziej że każdy z was może ich reprodukcje wykorzystać w swoim zakładzie.
  • Retro na tory! (46)
   Wracamy po kilku latach do tematyki kolejowej. W ATEŚCIE 8/2011 pisaliśmy, co się dzieje w naszym kraju z wąskotorówkami, a nieco wcześniej (2/2011) o parowozowni w Wolsztynie. Przypomnijmy - jedynej w Europie czynnej parowozowni, obsługującej parowozy prowadzące regularne, rozkładowe, kursy pociągów na trasie Wolsztyn - Poznań i Wolsztyn - Leszno. Szczupłe ramy tamtego artykułu nie pozwoliły na rozwinięcie tematu zabytków kolejnictwa, a mamy przecież w kraju szereg związanych z tą gałęzią transportu muzeów i skansenów; organizuje się także coraz więcej okazjonalnych kursów pociągów w stylu retro. I o tym będzie w poniższym artykule. Dowiemy się także o turystyce kolejowej realizowanej w inny sposób niż jazda pociągiem.
 • Konferencje
  • Behapowcy doskonalą warsztat (18)
   Przygotowując 10. konferencję ATESTU (odbyła się w dniach 15-17 listopada 2017 r. w Zawierciu) postanowiliśmy znacznie rozbudować część warsztatową, które poprzedziły właściwą konferencję (warsztaty rozpoczęły się 14 listopada). Zaplanowaliśmy, że każde warsztaty będą trwały osiem godzin zegarowych w podziale na dwie części (pierwsza we wtorek po południu, druga w środę rano). Mieliśmy pewne obawy, czy będzie zainteresowanie tak intensywnymi zajęciami, tym bardziej że zaraz po warsztatach rozpoczynała się konferencja z napiętym do granic możliwości programem. Nasze obawy były bezpodstawne - zainteresowanie warsztatami było ogromne, nie starczyło miejsc dla wszystkich chętnych. Specjaliści potrzebują takiej formy doskonalenia zawodowego.
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Środowisko pracy personelu medycznego, cz. 4: Czynniki psychospołeczne i psychofizyczne (22)
   Szkodliwy wpływ na zdrowie personelu medycznego wywierają także czynniki psychospołeczne i psychofizyczne, wśród których znajdują się: statyczne obciążenie fizyczne - praca w wymuszonej pozycji ciała, monotonia obejmująca stan zredukowanej aktywności, brak urozmaicenia oraz jednostajność; dynamiczne obciążenie fizyczne - monotypia polegająca na wykonywaniu prac powtarzalnych z jednostronnym przeciążeniem niektórych grup mięśniowych; obciążenie nerwowo-psychiczne, którego przykładem jest stres objawiający się niespecyficzną reakcją organizmu na stawiane mu wymagania.
  • Poradnik ochrony przeciwpożarowej, cz. 13 (66)
   W tej części autor kończy, rozpoczęte w numerze 10/2017, omawianie klas odporności pożarowej i odporności ogniowej.
 • Edukacja
  • Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 8 (26)
   Wykonanie defibrylacji w ciągu 3-5 minut od zatrzymania krążenia może skutkować przeżywalnością sięgającą 50-70%. Osoby prowadzące RKO mogą wykonać wczesną defibrylację używając dostępnych publicznie i znajdujących się na miejscu zdarzenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.
  • Angielski dla behapowców (l. 97) (54)
   Pomoc przedsiębiorstwom w poprawie stanu zdrowia pracowników: Holandia
  • Technik bhp (56)
   Od lipca 2013 r. w służbie bhp mogą pracować osoby, które posiadają zawód technika lub wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp. Technicy bhp mogą pracować na stanowiskach inspektora ds. bhp lub starszego inspektora ds. bhp. W tym drugim przypadku wymagany jest przynajmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp. W artykule przedstawiamy wykaz szkół policealnych, w których można uzyskać zawód technika bhp.
 • Nauka i praktyka
  • Wypadek? A co o tym powiedziałby Zygmunt Freud...? (30)
   Tytuł artykułu nawiązuje do działalności Zygmunta Freuda, ojca psychoanalizy, który w innowacyjny, jak na swoje czasy, sposób tłumaczył zachowania ludzi wpływem nieuświadomionych potrzeb. Interpretacja wypadku w nurcie jego teorii byłaby niezwykle ciekawa, ale z pewnością nie dla wszystkich czytelników. Skupię się zatem na odkryciach psychologii, które w prosty sposób można zastosować w codziennym budowaniu kultury bezpieczeństwa oraz na próbie wyjaśnienia niektórych mechanizmów wpływających na wypadkowość oraz związanych bezpośrednio z tzw. czynnikiem ludzkim
 • Przepisy i normy
  • Maszyny do wysiewu nawozów stałych (35)
  • Normy dotyczące maszyn rolniczych i ogrodniczych (59)
  • Zerwanie związku wypadku z pracą (61)
   Na organie rentowym spoczywał ciężar wykazania (udowodnienia), że zdarzenie, w wyniku którego doszło do śmierci, nie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej. Organ rentowy sprostał temu ciężarowi, wykazując, że wejście zmarłego pracownika na dach i komin ciepłowni, bez wyraźnego lub domniemanego polecenia pracodawcy, bez jego zgody, a nawet wbrew wyraźnemu zakazowi obowiązującemu wszystkich pracowników, nie miało związku z pracą.
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
   Przegląd przepisów prawnych, zamieszczonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim w 2017 r.
  • Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego (64)
   Jak powinien przebiegać proces oceny ryzyka zawodowego, kto go dokonuje, co należy rozumieć pod określeniem: akceptowalny poziom ryzyka i co trzeba zrobić, aby poziom ten osiągnąć - o tym autor pisze w trzeciej części zadania czternastego.
 • Wypadki i awarie
  • Alkohol + maszyny = ciężkie obrażenia (44)
   Na placu budowy w Krakowie doszło do ciężkiego wypadku, w trakcie którego poszkodowany pracownik doznał zmiażdżeń, złamań kości, ran oraz amputacji urazowych w obrębie lewego przedramienia.
  • Apelujemy: o bezpiecznej obsłudze pilarek powinni pamiętać nie tylko rolnicy (48)
 • ABC BHP
  • S jak siedzisko, cz. 3 (50)
   W ATEŚCIE 9/2017 autor opisał pierwszy element mebla przeznaczonego do siedzenia - siedzisko. Kolejny - oparcie - szczegółowo omówił w numerze 10/2017. Trzecią część cyklu poświęca mechanizmom krzeseł.
 • Stałe rubryki
  • Teksty-preteksty (2)
  • Wydarzenia (9)
  • Technika na co dzień (10)
  • Redakcja odpowiada (29)
  • Konkurs (41)
  • BHP w sieci (49)
  • Czytelnia (60)