ATEST - ochrona pracy 2018/02

 • BHP 3.0 (3)
 • Organizacja i Ekonomika
  • Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem? - cz. 2 - Pomiar i ocena ryzyka (4)
   Wielkość ryzyka szacuje się na podstawie wymiernych i prawdopodobnych skutków zidentyfikowanych zagrożeń, natomiast wymiar ryzykowania ujmuje możliwą wielkość szkody, której prawdopodobieństwo wystąpienia szacuje się z uwzględnieniem sprawności i kompetencji wykonawcy. Jeśli dwaj ryzykanci o zróżnicowanej sprawności wykonują zadania o podobnym zagrożeniu, to sprawniejszy ryzykant mniej ryzykuje niż mniej sprawny, ponieważ sprawniejszy ma większą szansę na niezawodną realizację ryzykownego zadania.
  • Ocena stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych (24)
   Cechami charakterystycznymi dla produkcji rolniczej są różnorodność wykonywanych czynności oraz nienormowany czas pracy, co stwarza wiele zagrożeń na stanowisku pracy rolnika - chemicznych, biologicznych, fizycznych. Towarzyszy temu rutyna, brak wiedzy o zagrożeniach i lekkomyślność. Rolnictwo znajduje się wśród sektorów gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich.
 • Informacje
  • Systemowe zarządzanie bhp (9)
   Na stanowisku w sprawie poprawy skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle wymagań nowej normy ISO 45001, przyjętym przez  Radę Ochrony Pracy na posiedzeniu 24 stycznia br., podkreślono, że w celu osiągnięcia poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia we współczesnych, zróżnicowanych procesach pracy niezbędne jest promowanie oraz wspieranie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania.
  • Na bieżąco... (12)
   Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 24 stycznia br. przyjęła stanowisko w sprawie "Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r.". Oceniła go pozytywnie, uznając, że priorytety działalności i hierarchia zadań zostały właściwie określone i rzetelnie udokumentowane. Rada zaleciła PIP położenie większego nacisku na kwestie związane z prawną ochroną pracy w górnictwie oraz ograniczeniem handlu w niedziele.
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
   Drukujemy listę laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania m.in. badań środowiska pracy. Przed paru laty zamieszczaliśmy na łamach ATESTU laboratoria mające wówczas upoważnienia i, nieliczne, akredytacje do wykonywania wspomnianych badań. Do ponownej, oczywiście zaktualizowanej, prezentacji bazy laboratoriów skłoniły nas telefony czytelników z pytaniem: gdzie można wykonać określone badania środowiska pracy? Lista jest drukowana w porządku alfabetycznym województw.
 • Lekcje BHP
  • Murarz-tynkarz, cz. 1 (13)
   "Lekcja bhp" wróciły na łamy ATESTU w nowej formule. Przed laty miały formę gotowych do wykorzystania konspektów, które obecnie są mniej potrzebne. Nauczyciele szukają raczej opracowań, źródeł, a zwłaszcza praktycznych podpowiedzi, wskazówek, które mogą być dla uczniów w miarę przystępnymi materiałami do samokształcenia. I taką m.in. rolę mają pełnić nasze lekcje, pomyślane jako swoiste karty charakterystyki poszczególnych zawodów. Jako materiały dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub sprawdzić swoją wiedzę, a w szczególności dla instruktorów (nauczycieli) zawodu, uczniów i ich rodziców (także na etapie wyboru zawodu), dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe w ramach szkoleń bhp, dla osób zdobywających kwalifikacje służby bhp i stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Pierwszą lekcję (w kilku częściach: ATEST 11-12/2016 i 1, 3-5, 7/2017) poświęciliśmy zawodowi spawacza. Druga lekcja dotyczy zawodu murarza-tynkarza.
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Małgorzata Sulestrowska (17)
  • Polscy wynalazcy (3)
 • Wywiad
  • Pionierskie firmy rozwijają wysoką kulturę bezpieczeństwa - mówi Karolina Kołdys (18)
   Na temat obrotu chemikaliami, ich magazynowania i transportu ATEST rozmawia z Karoliną Kołdys - doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Zdrowie
  • Dermatozy w przemyśle - przyczyny, skutki i zapobieganie (20)
   Choroby zawodowe skóry to drugi najczęstszy problem chorób zawodowych w Europie. 90% chorób zawodowych skóry stanowi kontaktowe zapalenie skóry rąk. Skóra jest największym ludzkim narządem, ma powierzchnię od 1,5 do 2 m2. Jej masa wraz z tkanką podskórną wynosi od 18 do 20 kg. Skóra pełni niezwykle ważne funkcje dla organizmu człowieka, jest narządem czucia, umożliwia komunikację i reakcję na bodźce oraz pełni funkcję odpornościową.
 • Konferencje
  • Dyskusja o służbie bhp (28)
   Podczas 10 konferencji miesięcznika ATEST (15-17 listopada 2017 r., Zawiercie) zorganizowaliśmy dyskusję panelową poświęconą zadaniom służby bhp i działalności tej służby w zakładach pracy (co jest w przepisach, a jak to wygląda w praktyce; jak rozwiązywać trudne czy konfliktowe sytuacje; jak organizować sobie pracę itd.). W artykule zamieszczamy omówienie wybranych wątków dyskusji i wnioski z nich, opracowane przez redakcję.
 • Praktycy podpowiadają
  • Jak ograniczyć liczbę wypadków (30)
   Myśląc o wypadku przy pracy, pamiętamy, że jest to zdarzenie nagłe, związane z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną oraz powodujące uraz lub śmierć poszkodowanego. Pracownik zapytany, co należy zrobić w chwili wystąpienia wypadku przy pracy z pewnością nie będzie miał trudności z odpowiedzią - udzielić pierwszej pomocy oraz bezzwłocznie poinformować przełożonego.
 • Przepisy i Normy
  • Przetrząsacze i zgrabiarki karuzelowe (32)
   Z cyklu "Maszyny - lista kontrolna)
  • Bhp w odlewniach metali (59)
  • Maszyny dla przemysłu spożywczego (60)
  • Zadaniowy czas pracy (61)
   W razie zarzucenia pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku pracowniczego, polegającego na jednorazowej nieobecności w pracy, konieczne jest wykazanie bezprawności działania, winy oraz w szczególności sprecyzowanie na czym polegało naruszenie lub zagrożenie interesów pracodawcy.
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
   Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2018 r.
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Rozporządzenie w sprawie śoi - okresy przejściowe (42)
   Jak sygnalizowaliśmy w artykule "Rewolucja, a może jednak ewolucja?" (ATEST 12/2017) Komisja Europejska opublikowała interpretację dotyczącą okresu przejściowego wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.
 • Edukacja
  • Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 9 (44)
   Podczas udzielania pierwszej pomocy może być konieczne odpowiednie ułożenie osoby poszkodowanej. Prawidłowe zastosowanie pozycji ułożenia poszkodowanego znacząco wpływa na jego stan. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek pozycji należy określić potrzeby wynikające ze stanu poszkodowanego/chorego.
  • Angielski dla behapowców (l. 98) (54)
  • Technik bhp (56)
   Od lipca 2013 r. w służbie bhp mogą pracować osoby, które posiadają zawód technika bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp. Technicy bhp mogą pracować na stanowiskach inspektora ds. bhp lub starszego inspektora ds. bhp. W tym drugim przypadku wymagany jest przynajmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp. W artykule przedstawiamy wykaz szkół policealnych, w których można uzyskać zawód technika bhp.
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • ABC BHP
  • S jak siedzisko, cz. 4 (48)
 • Wypadki i Awarie
  • Przeciążenie i awaria zwyżki (51)
   Do analizowanego zbiorowego, ciężkiego wypadku przy pracy doszło w trakcie prac przygotowawczych poprzedzających remont pokrycia dachowego w pięciokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym. Prace te zostały niewłaściwie zorganizowane. Doszło do przeciążenia używanego do prac transportowych podestu (tzw. zwyżki), przechylenia się kosza podestu o 180o - w efekcie czego dwaj pracownicy wypadli z kosza i upadli z wysokości ok. 3-4 metrów na chodnik, doznając ciężkich obrażeń.
 • Stałe rubryki
  • Teksty-Preteksty (2)
  • Wydarzenia (8)
  • Technika na co dzień (10)
  • Konkurs (41)
  • Czytelnia (62)
  • BHP w Sieci (65)
  • Listy do Redakcji (67)