ATEST - ochrona pracy 2017/04


  • Teksty-preteksty (2)
   • Odzyskanie mobilności
   • Mama w pracy
   • Internet rzeczy
   • Dyskryminacja na targach
  • Wypadek to dziwna rzecz (3)
 • Przepisy i Normy
  • Problemy interpretacyjne Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (4)
   • Co to jest maszyna? - cz. 2
    W poprzednim artykule zostały przedstawione wątpliwości i komentarze odnoszące się do podstawowej definicji maszyny w tzw. znaczeniu wąskim (NMD, art. 2): (1) zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie. Ta definicja jest w NMD 2006/42/WE rozszerzona o, ciągle w znaczeniu wąskim, rozmaite konfiguracje i usytuowania, w jakich może się znaleźć maszyna w powyższej wyjściowej podstawowej postaci. Niniejszy artykuł jest poświęcony właśnie tym odmianom maszyny.
  • Ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym (13)
   1 października 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38 - dalej: "Nowela"), przywracające powszechny wiek emerytalny do poziomu sprzed 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że z tą datą wiek ten będzie wynosił odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiana ta spowoduje sporo zamieszania w zakresie działania ochrony przedemerytalnej, przewidzianej w art. 39 kodeksu pracy. Przepisy przejściowe Noweli w istotny sposób modyfikują działanie art. 39 k.p. w odniesieniu do sporej grupy osób.
  • Prostowaczka i pokrewne walcowe maszyny garbarskie (36)
   W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne, których spis czytelnicy znajdą na stronie internetowej.
  • Wymagania dla bram garażowych w budynkach mieszkalnych (59)
  • Bezpieczeństwo i higiena służby oraz badania funkcjonariuszy (60)
  • Utrata zaufania do pracownika (61)
   Utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń. Nie tyle istotna jest sama utrata zaufania pracodawcy do pracownika, ile przyczyny, które ją spowodowały.
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy (17)
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 10 (33)
   • Przeciwpożarowe wymagania budowlane
    Jedną z ważnych dziedzin działalności człowieka, której dotyczy ochrona przeciwpożarowa jest budownictwo. Warunki ochrony przeciwpożarowej stawiane budynkom mają zapewnić bezpieczeństwo tych obiektów, a także (a może przede wszystkim) bezpieczeństwo osób przebywających w tych budynkach.
  • Środowisko pracy personelu medycznego, cz. 2 (50)
   W placówkach opieki zdrowotnej, szczególnie w szpitalach istnieje wysoki poziom zagrożenia zdrowia personelu medycznego z powodu kontaktu z czynnikami chemicznymi. Wśród nich wymienić należy czynniki uczulające, drażniące i żrące. Narażenie powstaje na skutek bezpośredniego kontaktu z organizmem pacjenta lub niekontrolowanego uwalniania się czynników chemicznych w środowisku pracy. Najczęściej czynniki te przenikają do organizmu pracownika przez drogi oddechowe, są wdychane w postaci gazów lub pary wodnej, w mniejszym stopniu przenikają przez skórę, a najrzadziej przedostają się drogą pokarmową.
  • Laborant, kierownik laboratorium, cz. 1 (64)
   Od karty charakterystyki stanowiska i zasadniczej karty oceny rozpoczynamy druk materiałów dotyczących oceny ryzyka zawodowego dla laboranta i kierownika laboratorium w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym. Wśród prac wykonywanych przez pracowników na tych stanowiskach znajdują się prace szczególnie niebezpieczne - wykonywane z użyciem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz czynników biologicznych.
 • Nauka i Praktyka
  • Czy kręgosłup to słaby punkt? (43)
   Jeszcze kilkanaście lat temu w rozważaniach na temat problemów bólowych ze strony kręgosłupa wykorzystywano dane uzyskane przez TNS PENTOR, zgodnie z którymi "44% Polaków powyżej 15 roku życia odczuwa bóle kręgosłupa, krzyża i mięśni szkieletowych". Obecnie PENTOR twierdzi, że ponad połowa Polaków "cierpi z powodu bólu pleców", a prawie 20% odczuwa takie dolegliwości często. Z kolei ZUS podaje, że ok. 51% pracowników skarży się na ból odcinka szyjnego, a 34% - lędźwiowego kręgosłupa. Nie są to dane wzbudzające radość chociaż teoretycznie w porównaniu z innymi społeczeństwami, zwłaszcza z krajów wysokorozwiniętych, gdzie odsetki te sięgają 6-80% , nie jest najgorzej.
 • Wypadki i Awarie
  • Zawalenie się ściany (48)
   Gdyby nie wiele błędów popełnionych przy stosunkowo prostym technologicznie zadaniu, nie doszłoby do wypadku śmiertelnego. Pomocnik murarza został przygnieciony przez ścianę konstrukcyjną, która przewróciła się wskutek podmuchu wiatru. Przy jej wznoszeniu popełniono kardynalne błędy w sztuce budowlanej.
 • Informacje
  • Na bieżąco... (12)
   Rembor General Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych 1 marca br. dołączyły do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach oraz wyeliminowanie wypadków, w szczególności ze skutkiem śmiertelnym, to główne priorytety porozumienia.
  • Choroby zawodowe i związane z pracą (16)
   Posiedzenie ROP 21 marca 2017 r. odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, gdzie członkowie rady zapoznali się z kolejnym etapem realizacji programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". Przyjęli też stanowisko w sprawie chorób zawodowych i związanych z pracą.
  • 10. Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST (22)
  • Dzień bezpieczeństwa w PKP PLK (24)
   7-8 marca br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Krakowie we współpracy z firmą ITURRI Poland zorganizował Dzień Bezpieczeństwa, poświęcony przede wszystkim doborowi środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczeniu prac wykonywanych na wysokości.
  • W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych (32)
   W kwestiach bezpieczeństwa nie ma miejsca na kompromisy - zwłaszcza, jeśli chodzi o najmłodszych. Najlepiej wiedzą o tym rodzice. Wypadki to jedno z najczęstszych zagrożeń, któremu rodzina z małymi dziećmi musi stawić czoła. Statystyki nie są optymistyczne - każdego roku wiele dzieci ginie w wypadkach drogowych i ulega poważnym urazom w środowisku domowym. Jak wynika z badań, średnio połowa wypadków z udziałem dzieci do 5 roku życia, mogłaby nie zdarzyć się wcale, gdyby przestrzegano podstawowych zasad bezpieczeństwa.
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
 • Lekcje BHP
  • Spawacz, cz. 5 (29)
   "Lekcje bhp" to materiały dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub sprawdzić swoją wiedzę, a w szczególności dla instruktorów (nauczycieli) zawodu, uczniów i ich rodziców (także na etapie wyboru zawodu), dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe w ramach szkoleń bhp, dla osób zdobywających kwalifikacje służby bhp i stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie. Pierwszą lekcję (w kilku częściach) poświęcamy zawodowi spawacza. Lesław Zieliński w numerach 11-12/2016 scharakteryzował m.in. podstawowe czynności wykonywane przez spawacza, wymagane kwalifikacje, stanowisko pracy, zagrożenia i sposoby ochrony przed nimi. Zbigniew Jóźwiak w numerze 1/2017 spojrzał na pracę spawacza pod kątem ergonomii. W 3/2017 Marcin Sobczyński i Ryszard Szefler podpowiedzieli, jak skutecznie i optymalnie dokonać doboru środków ochrony indywidualnej dla spawaczy. Piątą część poświęcamy pracom wykonywanym na tzw. ruchomych stanowiskach spawalniczych.
 • Edukacja
  • Wizualizacje w bhp (18)
   Jeżeli pomyśleli Państwo właśnie: "Fajne, ale ja nie umiem rysować!", to proszę się nie przejmować. Większość początkujących adeptów Myślenia Wizualnego tak uważa. Wystarczy jednak poznać kilka prostych trików i każdy sobie poradzi. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele niedrogich kursów i książek, które umożliwią poznanie ich i szybkie wdrożenie w swój repertuar umiejętności trenerskich. Potem trzeba tylko kupić porządne pisaki i ćwiczyć - to bardzo przyjemne i odprężające ćwiczenia.
  • Angielski dla behapowców (l. 88) (54)
  • Technik bhp (56)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (9)
   • Bezpiecznie od początku
   • Wielki finał
   • Nanoforum na Malcie
  • Technika na co dzień (10)
   • Manipulowanie beczkami w strefie zagrożenia wybuchem
   • Nowa odzież chroniąca przed chemikaliami
   • Podkładki pod mysz i przed klawiaturę
   • Nawilżanie powietrza
   • Narzędzia do zadań specjalnych
  • Redakcja odpowiada (15)
  • BHP w sieci (26)
  • Konkurs (42)
  • Czytelnia (59)