ATEST - ochrona pracy 2017/06


  • Na ATEŚCIE można polegać (2)
   Misja ATESTU: poprawa warunków pracy w polskich firmach, realizowana przez zaangażowaną, dobrze wykształconą, cieszącą się społecznym prestiżem i godnie wynagradzaną służbę bhp.
 • Organizacja i Ekonomika
  • Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp - instruktaż stanowiskowy (4)
   Szkolenie bhp nie jest jedynie formalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Szkolenia powinny stanowić istotny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Aby tak się stało, muszą być trwale wpisane w system bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie istotne jest tu, aby szkolenia bhp były powiązane z procesami oceny ryzyka zawodowego, tworzenia instrukcji bhp.
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
   Na podstawie informacji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie zamieszczamy odpowiedź na pytanie: Pracodawca od kilku miesięcy nie wypłaca mi wynagrodzenia za pracę. Czy mogę to uznać za ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika i rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 par. 11 kodeksu pracy. Jak mam to zrobić i co mi z tego tytułu przysługuje?
  • Pozbawienie pracownika wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę (13)
   Artykuł 82 kodeksu pracy pozwala pracodawcy pozbawić pracownika wynagrodzenia za pracę lub zmniejszyć jego wysokość w przypadku, gdy ten ostatni ze swej winy wykonał powierzone sobie zadania w sposób wadliwy. Pracodawcy powinni korzystać z tego uprawnienia w sposób rozważny, gdyż niezachowanie przesłanek wskazanych w przywołanym przepisie skutkować będzie sporem mającym swój finał w sądzie pracy.
  • Problemy interpretacyjne Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (29)
   • Co to jest maszyna (nieukończona)? - cz. 4
    W poprzednich artykułach (Atest 3-5/2017) została omówiona podstawowa definicja maszyny w "znaczeniu wąskim" oraz definicje rozmaitych urządzeń technicznych kwalifikowanych przez nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE jako maszyny w tzw. znaczeniu szerokim. Są to: wyposażenie wymienne, elementy bezpieczeństwa, osprzęt do podnoszenia, łańcuchy, liny i pasy oraz odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu. Ostatnią do omówienia kategorią maszyn w tym szerokim znaczeniu są maszyny nieukończone. To najbardziej kontrowersyjna grupa maszyn.
  • Kalandry - cz. 2 (37)
   W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (Atest 7/2008) oraz różne listy kontrolne, których spis czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna" (ramka "Cykle tematyczne").
  • Eksploatacja urządzeń elektrycznych (59)
   W lutym 2017 r. została opublikowana w niemieckiej wersji językowej norma PN-EN 50110-1:2013-05 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne.
  • Ręczne prace transportowe, wykaz prac uciążliwych (60)
   1 maja 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796), które zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
  • Odpowiedzialność pracownika za szkody spowodowane używaniem sprzętu służbowego do celów prywatnych (61)
   Pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną pracodawcy poprzez korzystanie ze sprzętu służbowego do celów prywatnych (wyrok Sądu Najwyższego z 22 marca 2016 r., II PK 31/15).
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
   Przegląd przepisów prawnych, zamieszczonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim w 2017 r.
 • Informacje
  • Przypominamy apel (17)
  • 10. Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST (34)
   15-17 listopada 2017 r. Zawiercie, Hotel Villa Verde - Zapraszamy!
  • Głosy z Polski (53)
   Rozmowa z Małgorzatą Kowalską, prezesem Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Jeleniej Górze.
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
   Drukujemy listę laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania m.in. badań środowiska pracy. Przed paru laty zamieszczaliśmy a łamach ATESTU laboratoria mające wówczas upoważnienia i, nieliczne, akredytacje do wykonywania wspomnianych badań. Do ponownej, oczywiście zaktualizowanej, prezentacji bazy laboratoriów skłoniły nas telefony czytelników z pytaniem: gdzie można wykonać określone badania środowiska pracy? Lista jest drukowana w porządku alfabetycznym województw.
  • Bez zmian w statucie (59)
  • Laur bezpieczeństwa (60)
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Lepiej widoczni, widocznie lepsi (18)
   Sam fakt zastosowania materiału odblaskowego na odzieży nie znaczy, że jesteśmy widoczni w warunkach o ograniczonej widoczności, ponieważ często materiały te są bardzo słabej jakości. Na rynku polskim dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów materiałów odblaskowych głównie w kolorze srebrnym, mających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Aby dokonać prawidłowego wyboru, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę. Zawarte w artykule informacje powinny w tym pomóc.
  • Materiały odblaskowe w odzieży o podwyższonej widzialności (41)
   Wszędzie, gdzie panują wyjątkowo trudne warunki pracy, ba rdzo ważnym elementem stanowiącym o bezpieczeństwie jest widoczność pracownika, zapewniana przez wysokiej jakości materiały odblaskowe. Niezmiernie ważny jest także ich odpowiedni dobór i rozmieszczenie na odzieży.
  • Aktywna stabilizacja wykopu (46)
   Od niedawna dostępna jest nowoczesna metoda stabilizacji wykopu, znacznie ułatwiająca szybkie prace wodno-kanalizacyjne i gazownicze w wykopach płytkich i prostych, np. przy awariach lub pracach do 1,5-2 m. W tej metodzie aktywne podpory stabilizacyjne montuje się łatwo i szybko, operator może sterować ich pracą, a co najważniejsze - podpory rozsuwają się w przypadku zwiększenia szerokości wykopu: jeśli nastąpią ruchy w ścianie wykopu, np. przy podmokłej ziemi, podpora automatycznie zwiększa swoją długość.
  • Laborant, kierownik laboratorium - cz. 3 (64)
   Kartę charakterystyki stanowiska i zasadniczą kartę oceny ryzyka zawodowego dla laboranta i kierownika laboratorium w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym opublikowaliśmy w Ateście 4/2017. Wśród prac wykonywanych przez pracowników na tych stanowiskach znajdują się prace szczególnie niebezpieczne - wykonywane z użyciem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz czynników biologicznych. Karta oceny zagrożeń czynnikami biologicznymi ukazała się w numerze 5/2017. W bieżącym numerze zamieszczamy kartę oceny narażenia na substancje i mieszaniny chemiczne.
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Be safe. Behave. ITURRI Safety Day 2017 (24)
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Piotr Pietras (17)
  • Kiedyś to były zimy... (32)
 • Ergonomia
  • Siedź, stój, zmieniaj pozycję przy pracy (42)
   Tradycyjnie przyczyn bólów ze strony układu ruchu upatruje się w ciężkiej pracy fizycznej - związanej głównie z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów. Tymczasem liczba stanowisk pracy tego rodzaju maleje, a liczba osób cierpiących wcale się nie zmniejsza, czego dowodem jest choćby struktura leków reklamowanych w TV. Okazuje się nawet, że wykonywanie tzw. lekkiej pracy biurowej może być częstą przyczyną powstawania dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. I zresztą nie tylko ze strony układu ruchu...
 • Wypadki i Awarie
  • Porażenie prądem przy pracach instalacyjnych (48)
 • Edukacja
  • Szkolenie z pierwszej pomocy - cz. 2 (50)
  • Angielski dla behapowców (l. 90)
 • Technik bhp (56)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa
 • Stałe rubryki
  • Technika na co dzień (10)
  • Teksty-Preteksty (15)
  • Wydarzenia (16)
  • Konkurs (26)
  • BHP w sieci (28)
  • Czytelnia (62)
  • Redakcja odpowiada (67)