Aura - Ochrona Środowiska 2019/08

 • Oświetlenie zabytków w Krakowie na przykładzie kościoła świętego Józefa w Podgórzu
  Pierwsze elektryczne oświetlenie uliczne w Krakowie pojawiło się pod koniec XIX wieku w postaci lamp łukowych. Obejmowało ono swym zasięgiem teren Rynku Głównego. W miarę rozwoju technologii zmieniały się typy oświetlenia, a relatywnie niski koszt wytwarzania energii sprawił, że latarnie elektryczne zaczęły pojawiać się w całym mieście. Sztuczne światło początkowo pełniło wyłącznie funkcję utylitarną, z czasem zaczęto wykorzystywać je również w celach estetycznych, na przykład uwypuklając w sylwecie miasta szczególnie istotne obiekty. Najczęściej podkreśla się w ten sposób interesujące architektonicznie obiekty zabytkowe. W Krakowie znajduje się 1211 obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków (stan na luty 2018 r.), a także ponad 6000 obiektów zapisanych w gminnej ewidencji zabytków. Są to kościoły, zespoły klasztorne, cmentarze, układy urbanistyczne, a także kamienice [1, 5]. Wokół większości z nich zainstalowano punkty świetlne, których pierwotnym celem było uwydatnienie walorów architektonicznych. Dziś jednak uważa się, że są one jedną ze składowych zjawiska zanieczyszczenia świetlnego Krakowa.
 • Nowa Huta – architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku
  Nowa Huta jest częścią Krakowa od 1951 roku. Wyjątkowa architektura i urbanistyka tej przestrzeni to przegląd stylów oraz tendencji w projektowaniu miast drugiej połowy XX wieku. Można ich doświadczyć już w sercu Nowej Huty, czyli na Placu Centralnym, gdzie reprezentowane są socrealizm, modernizm, postmodernizm. Niewątpliwie ta różnorodność to jeden z wielu powodów wpisania w 2004 roku nowohuckiego centrum do rejestru zabytków oraz powstania rok później oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa poświęconego Nowej Hucie. Jednak perspektywa Placu to dopiero początek wędrówki po fenomenie nowohuckiej architektury. Opracowanie zawiera analizy i oceny dziedzictwa budowlanego oraz architektonicznego Nowej Huty pod kątem tożsamości kulturowej. Publikacja powstała w ramach projektu "Nowa Huta architektoniczny portret miasta", którego organizatorem jest Pracowania Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.
 • Krakowskie spotkanie polskich inżynierów
  W dniach 13-15. czerwca w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP), zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe wzięło udział około 200 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z instytutów badawczych i innowacyjnych firm, a także naukowców i studentów krakowskich uczelni technicznych.
 • Jaką część planety powinniśmy wziąć pod ochronę?
  Żyjemy w czasach szczególnych, gdy populacja ludzka wciąż dynamicznie rośnie, wzrost gospodarczy dotyczy coraz większej liczby mieszkańców globu. Możemy określić czas, w którym przyszło nam żyć jako Wielkie Przyspieszenie. Przemiany cywilizacyjne są powodem dumy i zadowolenia dla wielu. Wiemy jednak, jak wysoką cenę możemy zapłacić za nieustannie rosnącą presję na energię, glebę, wodę, lasy, zwierzęta. Obserwujemy także Wielkie Przyspieszenie w odniesieniu do utraty różnorodności biologicznej na Ziemi. Na Ziemi trwa wielkie wymieranie, nazywane szóstym, ale pierwsze spowodowane przez jeden z żyjących gatunków. Milion gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. Tysiące z nich mogą zniknąć w ciągu najbliższych dziesięcioleci [4]. Od pewnego czasu doszedł jeszcze jeden czynnik przyczyniający się do ekstynkcji gatunków - zmiany klimatyczne. Kryzys klimatyczny i środowiskowy będzie tym silniej nas dotykał, im mniej skutecznie będziemy chronić różnorodność biologiczną.
 • Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji
  Według rankingu Eurostat w zakresie wskaźnika innowacyjności w Europie Polska plasuje się na 25 miejscu. Jest to związane m.in. z małą liczbą doktorantów zagranicznych studiujących na polskich uniwersytetach, niskimi wydatkami na działalność badawczo-rozwojową z pieniędzy publicznych, niezadowalającą współpracę w kwestii innowacyjnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podobnie w przypadku eko-innowacji w 2017 r. Polska zajmowała 3 miejsce od końca, za nami były tylko Cypr i Bułgaria. W związku z tym konieczne jest zastosowanie ekosystemu, który będzie wspierał rozwój innowacji w ramach tzw. trójkąta wiedzy, a także eko-innowacji w związku z coraz większym znaczeniem polityki w zakresie ochrony środowiska w UE.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz