Aura - Ochrona Środowiska 2019/11

 • Sorbenty do odsiarczania biogazu na osnowie związków żelaza. Część 2 – Granulaty i masy odsiarczające
  Oprócz miałkich rud darniowych naturalnych i modyfikowanych, jako sorbenty siarkowodoru stosuje się granulowane masy odsiarczające zawierające różne dodatki. W części 2 pracy dokonano przeglądu wybranych sorbentów stałych zawierających żelazo, np. sztucznie syntetyzowanych uwodnionych tlenków żelaza, wodorotlenku żelaza(III), sorbentu haloizytowego oraz niektórych granulowanych mas odsiarczających stosowanych w Polsce do oczyszczania biogazu.
 • Między ciszą a ciszą…
  Grzegorz Turnau da się lubić. Mój sąsiad ceni go szczególnie, ceni jego muzykę, jego aranżacje. Uważnie wsłuchuje się w jego teksty. Z jedną wszakże strofą zgodzić się nie może. To nieprawda - mówi - że " między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą". One kołyszą się w ustawicznym hałasie. W Polsce nie ma bowiem już ciszy. Zginęła. W istocie, gdzie przystawić ucho, słychać szum, zgiełk, jazgot, trzaski i wibracje. Nie tylko w fabrykach, na ulicach, w domach czy stadionach, ale także w bibliotekach i salach operacyjnych. Okruchy ciszy trafiają się już tylko w ustronnej kaplicy czy w tomiku wierszy Wisławy Szymborskiej. Hałas to plaga - dokuczliwa i, niestety, lekceważona. Uzdrowiciele, owszem, zalecają nam kaszkę mannę, spacery po ścieżkach zdrowia, świeżo parzone ziółka, czasem filtr do wody [...]
 • Fotowoltaika - recenzja
  Ryszard Tytko, Fotowoltaika. Podręcznik dla studentów, uczniów, instalatorów, inwestorów, Wydanie I, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2019, str. 456. Od tysięcy lat nasza Planeta korzysta z promieni słonecznych, choć ich źródło znajduje się 150 milionów kilometrów od Ziemi. Zgodnie z obliczeniami naukowców, w ciągu pół roku do Ziemi dociera tyle energii słonecznej, ile zawierają łącznie wszystkie złoża węgla, ropy, gazu i uranu. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię, w celu podnoszenia jakości życia ludzi, to jedna z przyczyn rozwoju przemysłu, który rozpoczął się w XVIII wieku. Jednak do połowy XX wieku jedynie nieliczni zastanawiali się nad długofalowymi konsekwencjami szybkiego rozwoju na skalę globalną. Coraz dotkliwiej odczuwalne zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody, ograniczenie dostępności zasobów wody pitnej oraz stopniowe wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zwłaszcza zaś pojawienie się nowych kategorii chorób cywilizacyjnych, wymusiło na społeczności międzynarodowej poszukiwanie alternatywnych dróg rozwoju.
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Słoneczny perowskit W poszukiwaniu technologii energetycznych przyjaznych dla środowiska naukowcy eksplorują różnorodne materiały i ich połączenia. Jednym z często rozważanych rozwiązań jest stosowanie perowskitu, który jest tani do wytworzenia i może być używany w ogniwach słonecznych. Zainteresowanie perowskitowymi ogniwami trwa już dłuższą chwilę, ponieważ ten materiał ma wysoki współczynnik konwersji energii słonecznej w elektryczną. Do tego w ostatnich latach znacząco zwiększono też jego efektywność w ogniwach. Jest jednak pewien problem. Ze względu na strukturę perowskitu bardzo trudno jest osiągnąć stałą jakość produkowanych warstw ogniw, bez dziur czy innych defektów wpływających na ich efektywność. Na szczęście udało się po raz kolejny zwiększyć efektywność ogniw, dzięki dodaniu do nich węglowych nanorurek. Tu natknięto się na kolejny problem, związany z łączeniem się perowskitu z węglem, które nie jest najtrwalsze. Rozwiązanie mogą przynieść badania naukowców z Tokio, którzy do produkcji ogniw użyli nie czystych nanorurek, ale zawierających tlenowe powierzchnie [...]
 • Deszcz pieniędzy
  Ratyfikowana przez Polskę Konwencja AGN (europejskie porozumienie żeglugowe) zakłada wydawanie olbrzymich pieniędzy na użeglownienie polskich rzek. Pomysły lobby żeglugowego ignorują fakt, że Polska nie ma warunków do tego, żeby choć trochę zbliżyć się do realiów znanych z Renu czy Dunaju. Śródlądowy transport wodny jest nie tylko ekologicznie gorszy od kolejowego, ale – przede wszystkim – nie ma w Polsce szans na znaczący udział w pracy przewozowej. Sypanie pieniędzy z kieszeni podatnika na inwestycje, które (rzekomo) mają służyć nie tylko transportowi, ale również energetyce i ochronie przeciwpowodziowej, nie ma uzasadnienia.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz