Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/01

 • Likwidacja Kopalni Soli "Siedlec-Moszczenica" przedsiębiorstwa Kopalnia Soli "Bochnia" sp. z o.o.
  W artykule przedstawiono różne koncepcje likwidacji Kopalni Soli "Siedlec-Moszczenica". Zwrócono również uwagę na próby wykorzystania jej wyrobisk w innych celach. W końcowej części tekstu opisano wybrany sposób likwidacji szybów (poprzez zasypanie) oraz wyrobisk poziomów eksploatacyjnych (wypełnienie solanką)
 • Obudowa kotwowa w projektowanej kopalni węgla kamiennego. Informacje ogólne i założenia
  W artykule przedstawiono założenia oraz prace przygotowawcze Prairie Mining dla projektu kopalni "Jan Karski". Zaprezentowano także elementy doświadczeń kopalni "Bogdanka" w zakresie stosowania samodzielnej obudowy kotwowej dla oceny możliwości zastosowania tej obudowy w tm projekcie, a także przeprowadzono analizę warunków górniczo-geologicznych w LZW w kontekście ich porównania z warunkami występującymi w kopalniach British Coal, w których stosowano samodzielną obudowę kotwową. W artykule omówiono także podstawowe wymogi, w tym prawne, dla skutecznego zastosowania obudowy kotwowej, zalety i wady tej technologii oraz przeanalizowano przyczyny ograniczonego zastosowania kotew w górnictwie polskim.
 • Skutki patologiczne u porażonego prądem w pierwszych chwilach po zdarzeniu (Komunikat)
  W artykule przedstawiono zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym bezpośrednio po zdarzeniu. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka, spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.
 • Na szychtę biegiem marsza
 • Skąd się Skarbnik wziął pod ziemią