Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/02

 • Sylwetka i zadania mierniczego górniczego w zakładach górniczych i zakładach
  Artykuł opisuje sylwetkę mierniczego górniczego na tle wymagań określonych w przepisach ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. Wyjaśnia zasady stwierdzania kwalifikacji mierniczego górniczego, wskazując na kwalifikacje w zakresie przygotowania i doświadczenia zawodowego. W syntetyczny sposób prezentuje zadania mierniczego górniczego w różnego rodzaju zakładach górniczych i zakładach.
 • Szkody pochodzenia górniczego w zlewniach Bierawki i Sztokówki oraz możliwe sposoby ich ograniczenia
  Na obszarze Górnego Śląska, m.in. w rejonie rzek Bierawka i Szotkówka, występuje wiele miejsc poddanych wpływom działalności górniczej, w tym osiadaniom. Obecnie rekultywacja obniżeń terenu (niecek osiadań) polega przede wszystkim na ich odwadnianiu lub zasypywaniu skałą płonną. Innym proponowanym sposobem naprawy tego typu szkód może być rekreacyjne i przyrodnicze zagospodarowanie niecek osiadań, powiązane z ich wykorzystaniem do celów przeciwpowodziowych.
 • Zasoby metanu pokładów węgla w Polsce
  W artykule porównano metodykę szacowania zasobów metanu w opracowaniach U.S. EPA i PIG oraz podjęto próbę przybliżonej oceny bardziej realnej wielkości tych zasobów w zagłębiach węglowych Polski.
 • Kopalnie w czasach arystokracji. Śląsk był wielokulturowym tyglem, w którym powstawały wielkie fortuny przedsiębiorców z wyobraźnią.
 • Takiego zbioru kufli nie ma nikt na świecie. Rozmowa ze Stanisławem Dzierżęgą, nadinspektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku
 • Jak zmieniają się górnicze obyczaje - karczmy piwne na liście UNESCO