Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/04

 • Współczesne kamieniołomy i dawne wyrobiska piaskowców godulskich na Śląsku Cieszyńskim
  Artykuł przedstawia historię oraz aktualny stan istniejących i dawnych kamieniołomów piaskowców godulskich w Brennej, Ustroniu i Wiśle na tle charakterystyki geologicznej warstw godulskich (jednostka śląska, kreda). W zarysie kreśli też kierunki wykorzystania piaskowców i możliwości współczesnego zagospodarowania dawnych kamieniołomów.
 • Katastrofy górnicze - przyczyny i ich powtarzalność
  W artykule dokonano analizy porównawczej ustaleń komisji powołanych przez prezesa WUG w latach 2002-2014 po zaistnieniu wypadków i katastrof w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Przedstawiono i scharakteryzowano zdarzenia, jakimi zajmowały się komisje, których zadaniem było szczegółowe wyjaśnienie ich przyczyn i sformułowanie wniosków zmierzających do zapobieżenia podobnym w przyszłości. Obszar zagadnień, którymi zajmowały się komisje, dotyczył zagrożeń: metanowego, pożarowego i wybuchem pyłu węglowego. W artykule wykazano powtarzalność przyczyn katastrof zaistniałych w analizowanym okresie.
 • Modelowanie prognozy wypadkowości w górnictwie na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennego (artykuł dyskusyjny)
  Artykuł zawiera analizę wskaźnikową liczby wypadków, wyznaczanie średniookresowego tempa zmian, przewidywanie liczby wypadków w losowo wybranym roku oraz wg różnych modeli do 2020 r., dla danych z wybranej  kopalni węgla kamiennego z lat 2007-2016. W pracy oszacowano wskaźniki częstości i ciężkości wypadków oraz wyznaczono przeciętne tempo zmian analizowanych zmiennych. Prognozę liczby wypadków w losowo wybranym roku opracowano wykorzystując gęstość rozkładu prawdopodobieństwa Poissona. Do przewidywania liczby wypadków wykorzystano 20 różnych modeli prognostycznych, przy czym prognoza oparta na metodzie trendu pełzającego z wykorzystaniem wag harmonicznych charakteryzowała się najmniejszymi błędami prognoz wygasłych.
 • Fascynujące życie pod cumulusami
 • Pływające kopalnie