Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/06

 • Komisje specjalne Prezesa WUG – zdarzenia (katastrofy) w podziemnych zakładach górniczych, w tym tąpnięcia i wypadek zbiorowy w ZG „Rudna” w Polkowicach
  W artykule, na wybranych przykładach, przedstawiono sposób wprowadzenia w życie stwierdzeń i wniosków przyjętych przez komisje specjalne powołane przez Prezesa WUG w latach 2002-2016 dla zbadania przyczyn i okoliczności wypadków zbiorowych, katastrof albo niebezpiecznych zdarzeń. W sposób szczególny scharakteryzowano działalność komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego w dniu 29.11.2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A O/ZG „Rudna” w Polkowicach.
 • Studium czynników demotywujących pracowników do bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwach górniczych
  W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników przedsiębiorstw górniczych w zakresie czynników demotywujących do przestrzegania przepisów bhp i bezpiecznej pracy.
 • Sprawdzanie przez pracodawców kwalifikacji kandydatów do kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych (Artykuł dyskusyjny)
  Artykuł przedstawia propozycje procedur sprawdzenia przez pracodawców kwalifikacji osób, którym przedsiębiorca zamierza powierzyć czynności kierownictwa lub dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych – w odniesieniu do czynności i specjalności, które nie wymagają stwierdzenia kwalifikacji przez organy nadzoru górniczego.
 • Rola e-administracji w procesie zwiększania efektywności sektora usług publicznych
 • Ekstremalne marsze komandosa
 • Wakacje w górach i w kopalni. Tak, to da się połączyć

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz