Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/02

 • Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego (3)
 • Analiza i ocena ryzyka dla środowiska w związku ze składowaniem "odpadów węglowych" na zwałowiskach (11)
 • Monitoring niebezpiecznych miejsc w ruchu kolei podziemnej (15)
 • Diagnostyka silnika prądu stałego oparta na rozpoznawaniu prądu wzbudzenia z zastosowaniem FFT i algorytmu wczesnej propagacji błędów (22)
 • Prawa konsumenta a obowiązki producenta w aspekcie systemu oceny zgodności (27)
 • Kronika (36)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (37)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (40)
  • Górnictwo na świecie (41)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (42)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (43)
 • Normalizacja (45)
 • Przegląd aktów normatywnych (46)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Wpływ Johanna Heinricha Heintzmanna na rozwój górnictwa Śląska i Westfalii w 1 poł. XIX w. (48)