Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/03

 • Wpływ budowy geologicznej złoża w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na stan zagrożenia metanowego (3)
 • Organizacja centralnego systemu dokumentowania oddziaływania robót strzałowych na otoczenie (12)
 • Możliwość powstania zwarcia łukowego podczas wybuchu metanu wewnątrz osłony ognioszczelnej (20)
 • Czynnik ludzki jako przyczyna wypadków przy pracy w górnictwie polskim w latach 2005-2008 (31)
 • Kronika (38)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (39)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (41)
  • Górnictwo na świecie (42)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (43)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (44)
 • Normalizacja (46)
 • Przegląd aktów normatywnych (47)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Górnicze kaganki i lampki olejowe na ziemiach polskich (48)