Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/04

 • Szkody górnicze w obiektach budowlanych jako zjawisko losowe (3)
 • Mikrograwimetria - metoda służąca do wykrywania deformacji nieciągłych terenów górniczych (10)
 • Weryfikacja doświadczalna modelu dynamicznego stalowej wieży wyciągowej (17)
 • Wykorzystanie pomiarów geodezyjnych do identyfikacji cyfrowych modeli górotworu (23)
 • Badania wychyleń niskich budynków na niecce górniczej (28)
 • Geneza i ewolucja kierunku: ochrona terenów górniczych (komunikat) (34)
 • Kronika (36)
 • To nie powinna się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (38)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (44)
  • Górnictwo na świecie (45)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (46)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (47)
 • Normalizacja (49)
 • Przegląd aktów normatywnych (50)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Świętochłowice - miasto z górniczymi insygniami w herbie.
   Po wyczerpaniu podziemnych bogactw - czas restrukturyzacji i rewitalizacji (51)