Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/06

 • Zrównoważony rozwój górnictwa węgla kamiennego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. (3)
 • Techniczno-organizacyjne aspekty eksploatacji partii Podłęże pod rzeką Przemszą i osadnikiem "Biały Brzeg" (15)
 • Eksploatacja pokładu 209 w warunkach zagrożenia sejsmicznego w ZG "Sobieski" (23)
 • System Obserwacji Sejsmologicznej SOS w ZG "Sobieski" (Komunikat) (29)
 • Geodezyjne i geofizyczne rozpoznanie zagrożenia zapadliskowego (34)
 • Kronika (40)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (41)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (46)
  • Górnictwo na świecie (47)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (48)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (50)
 • Normalizacja (51)
 • Przegląd aktów normatywnych (52)