Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/09

 • Wpływ głębokości na strefę spękań wokół wyrobiska korytarzowego (3)
 • Naprawa szkód powodowanych ruchem zakładów górniczych w 2009 r. (12)
 • Analiza możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z szybów polskich kopalń węgla kamiennego (22)
 • Zastosowanie drzew decyzyjnych do wspomagania rozpoznawania stanu technicznego wybranych elementów maszyn górniczych (30)
 • Kronika (34)
 • Rozmowa z gościem WUG
  Prywatyzować Przez Giełdę (35)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (37)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (41)
  • Górnictwo na świecie (42)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (43)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (45)
 • Normalizacja (46)
 • Przegląd aktów normatywnych (47)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Unikatowa kopalnia krzemienia z początków dziejów ludzkości (48)