Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/11

 • Wyznaczanie wartości parametrów modelu Knothego na podstawie wyników pomiarów obniżeń z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody graficznej (3)
 • Problemy zagospodarowania terenów po działalności górniczej w Polsce (9)
 • Opodatkowanie podziemnych wyrobisk górniczych - zagadnienia wybrane (15)
 • Realizacja uchwał Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie w latach 2007-2009 (21)
 • Główne przyczyny wypadków śmiertelnych w polskich podziemnych zakładach górniczych w latach 2000-2009 (28)
 • O zrównoważonym rozwoju górnictwa w Wietnamie z udziałem reprezentantów Wyższego Urzędu Górniczego (35)
 • Kronika (36)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (37)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (39
  • Górnictwo na świecie (40)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (41)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (43)
 • Normalizacja (45)
 • Przegląd aktów normatywnych (46)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Starówki i tajemnicze podziemia Opatowa i Sandomierza (47)