Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/01

 • Doświadczenia z oceny trafności prognozowania górniczych deformacji powierzchni (3)
 • Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w świetle obowiązujących przepisów prawnych -
  materiał instruktażowy. Część II (10)
 • Pojęcie odpadu wydobywczego - analiza prawna (14)
 • Hydrodynamiczna filtracja cieczy (artykuł informacyjny) (23)
 • Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych na przykładzie Vattenfall Europe AG (informacja) (27)
 • Kronika (30)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (31)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (35)
  • Górnictwo na świecie (36)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (37)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (38)
 • Normalizacja (40)
 • Przegląd aktów normatywnych (41)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Pocztowo-filatelistyczna dokumentacja 2010 roku
   Od podziemnych surowców po materialne i kulturowe dziedzictwo (42)
 • Spis treści rocznika 2010 (48)