Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/03

 • Problemy bezpiecznej eksploatacji pokładów metanowych (3)
 • Ocena dopuszczalnych wychyleń budynków mieszkalnych na terenach górniczych z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji (10)
 • Zabezpieczenie łukoochronne - praktyczne aplikacje (16)
 • System monitorowania zagrożeń radiacyjnych w podziemnych zakładach górniczych (22)
 • Ocena pracy układu sterowania maszyn wyciągowych (25)
 • Kronika (29)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (30)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (40)
  • Górnictwo na świecie (41)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (42)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (44)
 • Normalizacja (46)
 • Przegląd aktów normatywnych (47)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Legenda Alojzego Piątka (40 lat później) (48)